Τι επέλεξαν οι υποψήφιοι

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Του Στράτου Στρατηγάκη

Με την αίτηση του Φεβρουαρίου οι υποψήφιοι επιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού και τα πεδία στα μαθήματα των οποίων θα εξεταστούν. Αυτά τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, με τη λήξη των εξετάσεων. Πολύ καλά έκανε το Υπουργείο και δεν δημοσιοποίησε τα στοιχεία πριν τις εξετάσεις, ώστε να μην επηρεαστεί κανείς υποψήφιος από το πλήθος των συνυποψηφίων για τις σχολές κάποιου πεδίου και δεν πάει να διαγωνιστεί.

Στην επιλογή ομάδας προσανατολισμού τη μεγαλύτερη αύξηση υποψηφίων είχαμε στις Ανθρωπιστικές Σπουδές κατά 10,85% και στις Θετικές Σπουδές κατά 9,55%. Πολύ μικρή ήταν η αύξηση στις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής, όπως βλέπουμε στον πίνακα 1. Η συνολική εικόνα είναι ότι έχουμε αύξηση του αριθμού των υποψηφίων κατά 3.013 υποψηφίους.

Η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι ότι οι υποψήφιοι ήταν πιο ενημερωμένοι για το εξεταστικό σύστημα και επέλεξαν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό να εξεταστούν σε 5ο μάθημα. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών που δήλωσαν ότι θα εξεταστούν σε 5 μαθήματα είναι 53,44% συνολικά. Στον πίνακα 2 φαίνεται πόσοι επέλεξαν 5 μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού. Φυσικά δεν γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς που δήλωσαν 5 μαθήματα παρουσιάστηκαν στις εξετάσεις και πόσοι από αυτούς είχαν διαβάσει κιόλας, αφού όλοι γνωρίζουν ότι με τη δήλωση και μόνο του 5ου μαθήματος αποκτούν το δικαίωμα να δηλώσουν τις σχολές και δεύτερου πεδίου. Αυτό, φυσικά, θα κάνει δυσκολότερη την εκτίμηση των βάσεων.

Η δήλωση 5 μαθημάτων αυξάνει και τον αριθμό των υποψηφίων που αποκτούν δικαίωμα να δηλώσουν τις σχολές κάθε πεδίου, όπως βλέπουμε στον πίνακα 3. Έτσι βλέπουμε αύξηση σε όλα τα πεδία των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τις σχολές του κάθε πεδίου, με την αύξηση να παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις στα παιδαγωγικά και να φτάνει το 77,43%.

Οι επιλογές των υποψηφίων στις ομάδες προσανατολισμού και το 5ο μάθημα σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη πτώση των επιδόσεων, εξαιτίας των δυσκολότερων θεμάτων μας επιτρέπει να κάνουμε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των βάσεων. Στο 1ο πεδίο έχουμε περισσότερους υποψηφίους, και περίπου ίδιες επιδόσεις. Αναμένουμε, λοιπόν, περίπου ίδιες βάσεις, ίσως και μικρή αύξηση στις περιζήτητες σχολές.

Στο 2ο πεδίο έχουμε περισσότερους υποψηφίους, αισθητά χαμηλότερες επιδόσεις και λιγότερες θέσεις εισακτέων. Αναμένουμε μείωση των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές και αύξηση των βάσεων στις χαμηλόβαθμες σχολές.

Στο 3ο πεδίο έχουμε λιγότερες θέσεις στις υψηλόβαθμες σχολές και χειρότερες επιδόσεις των υποψηφίων. Ο αριθμός των αριστούχων θα κρίνει τις βάσεις. Στο 4ο πεδίο ο πολύ μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων δείχνει άνοδο των βάσεων. Στο 5ο πεδίο ο περίπου ίδιος αριθμός υποψηφίων και η πολύ μεγάλη αποτυχία στα μαθηματικά που αναμένουμε θα ρίξει τις βάσεις κατά πολύ, σε όλη τη βαθμολογική κλίμακα.

Πίνακας 1: Ποια Ομάδα Προσανατολισμού επέλεξαν
Ομάδα Προσανατολισμού
2017 2016 Ποσοστό μεταβολής
Ανθρωπιστικές Σπουδές
32.732 29.528 10,85
Θετικές Σπουδές
31.383 28.647 9,55
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
21.793 21.535 1,2
Παλαιό Σύστημα
- 34.555 -
Σύνολο
85.908 82.895 3,63
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
Πίνακας 2: Πόσοι επέλεξαν 5ο μάθημα
  2017 2016 Ποσοστό Μεταβολής
Ανθρωπιστικές Σπουδές
16.169 10.098 60,12%
Θετικές Σπουδές
11.603 7.486 55,00%
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
5.394 4.031 33,81%
Σύνολο
33.166 21.615 53,44%
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης
Πίνακας 3: Υποψήφιοι που μπορούν να δηλώσουν τις σχολές του πεδίου
Πεδίο
2017 2016 Ποσοστό μεταβολής
1ο Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
28.969 25.918 11,77
2ο Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
23.480 20.340 15,44
3ο Επιστήμες Υγείας
27.926 24.247 15,17
4ο Παιδαγωγικές Επιστήμες
17.445 9.832 77,43
5ο Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
21.254 20.713 2,61
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/society/515506/ti-epelexan-oi-ypopsifioi/