Τα ζυγά πεδία κέρδισαν

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για πρώτη φορά με αυτό το εξεταστικό σύστημα, δημιούργησε νέα δεδομένα αφού οι αλλαγές που έγιναν στα εξεταζόμενα μαθήματα και την κατανομή των σχολών στα πεδία έφερε τα πάνω κάτω στις βάσεις. Είδαμε, λοιπόν, μεγάλη άνοδο και μεγάλη πτώση, ακραία φαινόμενα. Υπάρχουν 42 τμήματα με αυξομείωση της βάσης τους μέχρι 100 μόρια και 154 τμήματα με αυξομείωση της βάσης τους πάνω από 1.000 μόρια, με μέγιστη διαφορά τα 5.933 μόρια της Γερμανικής Φιλολογίας Θεσσαλονίκης. Οι... αναταράξεις οφείλονται και στις επιλογές των υποψηφίων, εκτός από τις αλλαγές στην κατανομή των σχολών στα επιστημονικά πεδία.

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Βλέπουμε στους πίνακες ότι οι υποψήφιοι για τις σχολές του 1ου πεδίου ήταν 24.878 και εισήχθησαν 11.135. Από αυτούς τους υποψηφίους 16.605 είχαν ως μοναδική τους διέξοδο τις σχολές του 1ου πεδίου γιατί δεν εξετάστηκαν σε 5ο μάθημα. Παρατηρούμε ακόμη ότι οι υποψήφιοι από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές για το 3ο πεδίο ήταν 6.858 περισσότεροι από τις θέσεις του πεδίου, που ήταν 5.372 και φυσικά απευθύνονται κυρίως στους υποψηφίους των θετικών επιστημών που επέλεγαν βιολογία και δεν έχουν μείωση μορίων. Μάλλον γίνεται πολύ δύσκολη η πρόσβαση στις σχολές του 3ου πεδίου από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως θα δούμε και παρακάτω.
Στα παιδαγωγικά οι περισσότεροι υποψήφιοι ήταν από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Αν αφαιρέσουμε 2343 υποψηφίους, που απλά δήλωσε συμμετοχή, γράφοντας στα μαθηματικά κάτω από 5, μένουν 2567 υποψήφιοι που μαζί με όσους πέρασαν το 5 στην Ιστορία Γεν. Παιδείας από τις θετικές σπουδές και τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής μας δίνουν 4009 υποψηφίους με εισαχθέντες στις αποκλειστικές σχολές του 4ου πεδίου 3.243.

Θετικές Επιστήμες

Στις σχολές του 2ου πεδίου εισήχθησαν 16.023 υποψήφιοι. Αν προσμετρήσουμε και κάποιους από τους επιτυχόντες στις κοινές σχολές του 2&5 πεδίου και του 2&3 που συνολικά ήταν 5.937, με μόλις 19.380 υποψηφίους καταλαβαίνουμε γιατί έμειναν και κενές θέσεις στο 2ο πεδίο: Οι θέσεις ήταν περισσότερες από τους υποψηφίους.
Στο 3ο πεδίο, χωρίς τις κοινές σχολές, εισήχθησαν 5.372 υποψήφιοι, όταν είχαν δικαίωμα να δηλώσουν τις σχολές του πεδίου 22.190 υποψήφιοι και από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού, με τη μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων να προέρχεται από τις θετικές επιστήμες. Ο πολύ μεγάλος αριθμός των υποψηφίων στις σχολές του 3ου πεδίου έφερε την έκρηξη των βάσεων φτάνοντας τη βάση της φυσικοθεραπείας Αθήνας στα 17.425 μόρια και ανεβάζοντας τις βάσεις στα παραϊατρικά πάνω από 1.000 μόρια.

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι εισαχθέντες στις σχολές του 5ου πεδίου ήταν 13.008 και κάποιοι από τους 2752 κοινούς υποψηφίους με το 2ο πεδίο, ενώ οι υποψήφιοι ήταν 20.130. Η μεγάλη αποτυχία στα Μαθηματικά και ο λογικός ανταγωνισμός για μια θέση στις Ανώτατες Σχολές έφεραν πτώση στις βάσεις, σε λογικά, όμως, επίπεδα. Δεν εμφανίστηκαν φαινόμενα με κενές θέσεις και βάση στα 1560 μόρια. Η πτώση εδώ οφείλεται στα λιγότερα μαθήματα σε σχέση με πέρυσι που έδωσαν αυξημένο ρόλο στις επιδόσεις στα μαθηματικά, που ήταν κάκιστες.

Τα συμπεράσματα

Οι υποψήφιοι για την επόμενη χρονιά πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι:
Ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση στις σχολές του 3ου πεδίου από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.
Είναι υψηλού ρίσκου για τους υποψηφίους της θετικών σπουδών να μην εξεταστούν στα μαθηματικά.
Είναι πολύ υψηλός ο ανταγωνισμός στις σχολές του 1ου πεδίου, γιατί οι διέξοδοι διαφυγής σε σχολές άλλων επιστημονικών πεδίων έχουν περιοριστεί πολύ.

Πίνακας 1: Επιτυχόντες ανά πεδίο χωρίς τις κοινές σχολές
1ο πεδίο 11.135
2ο πεδίο 16.023
3ο πεδίο 5.372
4ο πεδίο 3.243
5ο πεδίο 13.008
Κοινές σχολές σύνολο 8.507.
  Από αυτούς 2.752 στο 2ο και 5ο πεδίο
  Από αυτούς 3.185στο 2ο και 3ο πεδίο
Ανθρωπιστικές Σπουδές
Υποψήφιοι για το 1ο πεδίο 24.878
Υποψήφιοι για το 3ο πεδίο 6.858
Υποψήφιοι για το 4ο πεδίο 4.910
Σύνολο 28.373
Δεν μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός όσων ήταν υποψήφιοι για δύο πεδία
Θετικές Σπουδές
Υποψήφιοι για το 2ο πεδίο 19.380
Υποψήφιοι για το 3ο πεδίο 13.182
Υποψήφιοι για το 4ο πεδίο 1.385
Σύνολο 28.255
Δεν μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός όσων ήταν υποψήφιοι για δύο πεδία
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
Υποψήφιοι για το 5ο πεδίο 20.130
Υποψήφιοι για το 3ο πεδίο 2.150
Υποψήφιοι για το 4ο πεδίο 1.749
Σύνολο 21.043
Δεν μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός όσων ήταν υποψήφιοι για δύο πεδία

https://www.naftemporiki.gr/society/821213/panelladikes-ta-zyga-pedia-kerdisan/