Μπλέξαμε τις βάσεις μας

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η κατανομή των εισακτέων στις διάφορες κατηγορίες εισακτέων.

Οι κατηγορίες φέτος είναι πολύ περισσότερες από τις προηγούμενες χρονιές, αφού έχουμε την παράλληλη λειτουργία δύο εξεταστικών συστημάτων. Έτσι έχουμε στα Πανεπιστήμια 6 διαφορετικές κατηγορίες υποψηφίων και στα ΤΕΙ 11 συνολικές κατηγορίες υποψηφίων. Αν σ' αυτές τις κατηγορίες προσθέσουμε τους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών (Έλληνες του εξωτερικού, Αλλοδαποί-Αλλογενείς, Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, υπότροφοι, υποψήφιοι σεισμόπληκτων περιοχών, υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις, αθλητές με διακρίσεις), τότε έχουμε άλλες 9 κατηγορίες υποψηφίων., αφού οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν τρεις κατηγορίες.

Κάθε κατηγορία έχει και τη δική της βάση. Συνεπώς όταν ανακοινωθούν οι βάσεις τον Αύγουστο θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να βρει τη βάση της δικής του κατηγορίας. Προσοχή, λοιπόν, γιατί με την αγωνία της στιγμής πολλοί θα κοιτάξουν τη βάση της λάθος κατηγορίας. Στον πίνακα 1 βλέπουμε τις διαφορετικές κατηγορίες υποψηφίων. Η διαφορά μεταξύ των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ υπάρχει γιατί οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ μπορούν να εισαχθούν μόνο στα ΤΕΙ και όχι στα Πανεπιστήμια. Έτσι στα ΤΕΙ έχουμε 5 επιπλέον κατηγορίες υποψηφίων και οι 6 κατηγορίες των Πανεπιστημίων γίνονται 11.

Στο παράδειγμα του πίνακα 2 η αναφορά στα ΕΠΑΛ (ομάδα ) αφορά σε κατηγορία υποψηφίων από ΕΠΑΛ που είχε τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια. Η κατηγορία αυτή καταργήθηκε με το νέο σύστημα, οπότε οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ έχουν πρόσβαση μόνο σε αντίστοιχα ΤΕΙ. Αν θέλουν να διεκδικήσουν θέση σε Πανεπιστήμια πρέπει από την επόμενη χρονιά της αποφοίτησής τους να εξεταστούν μαζί με τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Κοιτάζοντας οι υποψήφιοι του παλαιού συστήματος τις θέσεις των εισακτέων μπορεί να απογοητευτούν γιατί στην Ιατρική Θεσσαλονίκης έχουν μόνο 6 θέσεις, στη Νομική Αθήνας 15 θέσεις και στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 9 θέσεις. Αυτό δεν κάνει πιο δύσκολη την εισαγωγή τους, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφιοι γι' αυτές τις θέσεις είναι μόνο το 4% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε την κατανομή τους στις κατευθύνσεις και αν αυτή είναι αναλογική. Αν δηλαδή υπάρχουν λιγότεροι από το 4%, που αποτελεί το μέσο όρο, υποψήφιοι για την Ιατρική θα πετύχουν πιο εύκολα.

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι βάσεις με το νέο σύστημα μπορεί να είναι χαμηλότερες ή υψηλότερες από τις βάσεις του παλαιού συστήματος. Δεν δείχνει αυτό την ευκολία ή τη δυσκολία της εισαγωγής. Τη δυσκολία ή την ευκολία εισαγωγής δείχνει το ποσοστό. Πόσοι δηλαδή είναι οι υποψήφιοι για τις σχολές του 3ου πεδίου με το παλαιό και το νέο σύστημα και πόσοι πέτυχαν.

Πίνακας 1: Κατηγορίες Υποψηφίων και διαφορετικές βάσεις
Πανεπιστήμια
Κατηγορία 10% των συνολικών θέσεων εισακτέων Απόφοιτοι 2015 60%% των θέσεων της κατηγορίας
Απόφοιτοι 2014 40% των θέσεων της κατηγορίας
Κατηγορία 90% των συνολικών θέσεων εισακτέων Υποψήφιοι Ημερήσιου Λυκείου με το νέο σύστημα
Υποψήφιοι Εσπερινού Λυκείου με το νέο σύστημα
Υποψήφιοι Ημερήσιου Λυκείου με το παλαιό σύστημα
Υποψήφιοι Εσπερινού Λυκείου με το παλαιό σύστημα
ΤΕΙ
Κατηγορία 10% των συνολικών θέσεων εισακτέων Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου έτους 2015
Απόφοιτοι ΕΠΑΛ Α έτους 2015
Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου έτους 2014
Απόφοιτοι ΕΠΑΛ Α έτους 2014
Κατηγορία ΕΠΑΛ Υποψήφιοι ΕΠΑΛ Α νέου συστήματος
Υποψήφιοι ΕΠΑΛ Α παλαιού συστήματος
Υποψήφιοι ΕΠΑΛ Α Εσπερινού
Κατηγορία Γενικού Λυκείου Υποψήφιοι Ημερήσιου Λυκείου με το νέο σύστημα
Υποψήφιοι Εσπερινού Λυκείου με το νέο σύστημα
Υποψήφιοι Ημερήσιου Λυκείου με το παλαιό σύστημα
Υποψήφιοι Εσπερινού Λυκείου με το παλαιό σύστημα
Πηγή: ΥΠΠΕΘ Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

 

Παράδειγμα 2: Παράδειγμα κατανομής θέσεων σε Πανεπιστήμια
    10% ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016-17 ΣΥΝΟΛΟ 10% ΘΕΣΕΙΣ
ΗΜ ΓΕ.Λ.& ΕΠΑΛ Β΄
10%-ΕΤΟΥΣ 2014
40%
ΘΕΣΕΙΣ
ΗΜ ΓΕ.Λ10%-ΕΤΟΥΣ 2015
60%
ΘΕΣΕΙΣ
ΗΜ ΓΕ.Λ.
ΝΕΟΥ
ΣΥΣΤ.
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΣΠ
ΓΕ.Λ.
(0,7%)
ΝΕΟΥ
ΣΥΣΤ.
ΘΕΣΕΙΣ
ΗΜ ΓΕ.Λ.
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΣΥΣΤ.
(4%)
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΣΠ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤ.
(0,3%)
Σύν
             
             
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 180 18 7 11 156 1 6 1 182
ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑ 420 42 17 25 363 3 15 1 424
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ 240 24 10 14 207 2 9 1 243
Πηγή: ΥΠΠΕΘ

https://www.naftemporiki.gr/society/282906/blexame-tis-vaseis-mas/