Οι εισακτέοι στην ανώτατη εκπαίδευση

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Του Στράτου Στρατηγάκη
Mαθηματικού - ερευνητή

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ο αριθμός των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, για πρώτη φορά στην ώρα τους, δηλαδή μέχρι τις 15 Μαρτίου, όπως ορίζει ο νόμος. Καλοδεχούμενη η συνέπεια, αφού βάζει υποθήκη για το μέλλον και γεννά προσδοκίες καλής οργάνωσης των εισαγωγικών εξετάσεων. Μικρή αύξηση του αριθμού των εισακτέων έχουμε φέτος κατά 1655 θέσεις. Η αύξηση προκύπτει από τις 2000 επιπλέον θέσεις που δόθηκαν στα ΤΕΙ και τις 335 λιγότερες θέσεις στις εκκλησιαστικές ακαδημίες.

Αυτές οι θέσεις αντιστοιχούν στους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, των ΕΠΑΛ, τους αποφοίτους που θα εξεταστούν με το παλαιό σύστημα και τους αποφοίτους που θα καταθέσουν μηχανογραφικό χωρίς νέα εξέταση για το 10% των θέσεων. Οι θέσεις, δηλαδή, για τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων του προσεχούς Μαΐου, αποφοίτους γενικού ημερήσιου λυκείου θα είναι σημαντικά λιγότερες. Συγκεκριμένα 7.000 θέσεις αναλογούν στους υποψηφίους της κατηγορίας του 10% και περίπου 5.200 θέσεις αναλογούν στους αποφοίτους ΕΠΑΛ που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις για μια θέση στα ΤΕΙ. Ακόμη θα αφαιρεθούν κάποιες θέσεις για τους υποψηφίους που θα διαγωνιστούν με το παλαιό σύστημα των οποίων δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό. Συνολικά για τους υποψηφίους του γενικού λυκείου θα αντιστοιχούν περίπου 54.000 θέσεις.

Η διαφορετική κατανομή των σχολών στα επιστημονικά πεδία θα και το πλήθος των μαθητών που επέλεξαν την κάθε ομάδα προσανατολισμού θα καθορίσουν και τη δυσκολία ή την ευκολία επιτυχίας.

Οι υποψήφιοι των ανθρωπιστικών σπουδών που αντιστοιχούν στο 37,8% των υποψηφίων φέτος, πέρυσι αποτελούσαν το 40,54 των υποψηφίων, αλλά είχαν πολύ περισσότερες επιλογές αφού μπορούσαν να δηλώσουν τις σχολές του 1ου, του 4ου και τα ΤΕΙ του 3ου πεδίου, έχοντας εξεταστεί σε 6 μαθήματα. Φέτος είναι λίγο λιγότεροι αλλά έχουν λιγότερες επιλογές, αφού λίγοι θα δώσουν και 5ο μάθημα, όπως δείχνουν οι πληροφορίες που έχουμε και αναμένουμε να τις οριστικοποιήσουμε με τα επίσημα στοιχεία. Τους αντιστοιχούν δηλαδή 6.500 λιγότερες θέσεις, στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση όσοι εξεταστούν μόνο στα 4 μαθήματα που απαιτούνται για το 1ο πεδίο.

Οι υποψήφιοι των θετικών επιστημών που αποτελούν το 35,8% των υποψηφίων έχουν πρόσβαση στις σχολές του 2ου και του 3ου πεδίου, δηλαδή διεκδικούν περίπου 24.000 θέσεις, ενώ θα είναι περίπου 28.000 υποψήφιοι, όπως μπορούμε να υποθέσουμε κοιτώντας τον περσινό αριθμό επιτυχίας. Το ποσοστό επιτυχίας τους θα είναι εξαιρετικά υψηλό.

Οι υποψήφιοι των σπουδών οικονομίας και διοίκησης θα διεκδικήσουν περίπου 15.000 θέσεις ενώ αναμένεται να είναι περί τους 20.000 σύμφωνα πάντα με τον περσινό αριθμό υποψηφίων.

Στα παιδαγωγικά οι θέσεις πρακτικά δεν μειώθηκαν και αναμένουμε μικρό αριθμό υποψηφίων. Θα το μάθουμε όταν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, αν και παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολλοί υποψήφιοι κυρίως των ανθρωπιστικών σπουδών να δηλώνουν ότι θα εξεταστούν στα μαθηματικά, χωρίς να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, προσδοκώντας  χαμηλές βάσεις στα παιδαγωγικά, λόγω χαμηλής ζήτησης. Αυτό μπορεί να δείξει αρχικά υψηλό αριθμό υποψηφίων, οι βαθμολογίες, όμως, θα διαχωρίσουν τους υποψηφίους που πραγματικά θέλουν να σπουδάσουν παιδαγωγικά από τους άλλους, που απλά θέλουν να μη μείνουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εισακτέοι στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Αποκλειστικά Τμήματα Αριθμός Τμημάτων Εισακτέοι 2016 Εισακτέοι 2015 2016-2015
1o Παν 70 12240 12100 140
1ο ΤΕΙ 4 490 450 40
2ο Παν 76 11620 11780 -160
2ο ΤΕΙ 59 8175 7560 612
3ο Παν 19 2390 2375 15
3ο ΤΕΙ 31 4000 3850 150
4ο Παν 19 3455 3530 -75
4ο ΤΕΙ 3 310 325 -15
5ο Παν 41 8505 8485 20
5ο ΤΕΙ 42 8240 7520 720
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 8 195 530 -335
Σύνολο αποκλειστικών 372 59620 58505 1112
Κοινά Τμήματα        
1&2&3&4&5 Παν 12 1465 1485 -20
1&2&3&4&5 ΤΕΙ 1 120 110 10
1&2&5 Παν 1 110 110 0
1&2&5 ΤΕΙ 1 95 90 5
1&2&3&5 ΤΕΙ 1 120 110 10
1&4 Παν 2 300 300 0
1&5 Παν 2 280 260 20
1&5 ΤΕΙ 2 180 150 30
2&3 Παν 18 2560 2530 30
2&3 ΤΕΙ 7 1470 1325 145
2&5 Παν 2 400 370 30
2&5 ΤΕΙ 19 2930 2655 275
Σύνολο κοινών 68 10030 9495 535
εκτός πανελληνίων 3 335 335 0
Γενικό Σύνολο 443 69985 68330 1655
Εκκρεμούν αριθμοί εισακτέων Στρατιωτικών, Αστυνομικών, Εμπορικού Ναυτικού και Πυροσβεστικής
Πηγή: ΥΠΕΘ Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/society/195699/oi-eisakteoi-stin-anotati-ekpaidefsi/