Τι σπουδάζουν;

Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2015

 

Του Στράτου Στρατηγάκη
Mαθηματικού - ερευνητή

Ένας στους τρεις πτυχιούχους έχουν πτυχίο στις Κοινωνικές Επιστήμες ή τη Νομική  ή τις Επιχειρήσεις μας δείχνουν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Συγκεκριμένα το 34% των πτυχιούχων, κατά μέσο όρο, έχουν πτυχία σε αυτά τα επιστημονικά αντικείμενα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά έχουν οι Τουρκία, Αυστραλία, Μεξικό, Γαλλία, Ουγγαρία και Ολλανδία.

Ακολουθούν σε δημοφιλία οι επιστήμες υγείας με μέσο όρο στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ το 15% των πτυχιούχων. Μεγαλύτερα ποσοστά πτυχιούχων συναντούμε στο Βέλγιο, τη Σουηδία, τη Χιλή, τη Δανία και τη Νορβηγία.

Ακολουθούν οι μηχανικοί με μέσο όρο 14%. Τους περισσότερους μηχανικούς έχουν  οι Κορέα, Μεξικό, Φινλανδία, Γερμανία και Αυστρία. Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται, κυρίως, μέσω της τεχνολογίας και η παγκόσμια ζήτηση βρίσκεται στους μηχανικούς και σε όσους σπουδάζουν επιστήμες.

Το άθροισμα των πτυχιούχων των δύο κατηγοριών είναι μόλις 23%, πολύ μακριά από το 34% των πτυχιούχων των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. Γι’ αυτό είχε τεθεί ως στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 να αυξηθεί ο αριθμός των πτυχιούχων των θετικών επιστημών κατά 15%.

Στις ΗΠΑ γίνεται προσπάθεια να αυξηθούν οι απόφοιτοι στα δύο αυτά πεδία, γιατί θεωρούνται λίγοι για τις μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας. Έτσι προσπαθούν μέχρι το 2022 να αυξήσουν κατά ένα εκατομμύριο τους αποφοίτους στα πεδία της επιστήμης και των μηχανικών.

Το εκπαιδευτικό τους σύστημα, που δεν δίνει βάρος στα θετικά μαθήματα, καθιστά δύσκολο στους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ακολουθήσουν αυτούς τους κλάδους σπουδών.

Η εκπαίδευση δεν είναι καθόλου ελκυστική στους φοιτητές σε όλες, σχεδόν, τις χώρες. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ που κάνουν σπουδές που οδηγούν στην εκπαίδευση είναι 10%.

Ίσως οι μισθοί των εκπαιδευτικών που είναι χαμηλοί σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, αποθαρρύνουν τους νέους από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μισθοί των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι το 71% και το 90% των εργαζόμενων πτυχιούχων σε άλλους τομείς.

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες  και οι τέχνες γνωρίζουν άνθηση στις ΗΠΑ, αφού εκεί έχουμε τους περισσότερους  πτυχιούχους, που φτάνουν σε ποσοστό 21%, πολύ μεγαλύτερο από το 11% που είναι ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ.

Οι ΗΠΑ διακρίνονται για την επιχειρηματικότητά τους, που έχουν παντρέψει με τις ανθρωπιστικές σπουδές, καθώς πολλά στελέχη επιχειρήσεων είναι απόφοιτοι των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στον ίδιο δρόμο, της θεραπείας των ανθρωπιστικών σπουδών, βρίσκονται η Κορέα, η Ιταλία, η Βρετανία και η Ιαπωνία, μεγάλοι βιομηχανικοί κολοσσοί.

Στον τομέα της υγείας η Ελλάδα και η Γερμανία έχουν το ίδιο ποσοστό αποφοίτων, κάτω του μέσου όρου, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Στην Ελλάδα έχουμε τους περισσότερους γιατρούς παγκοσμίως αλλά ελάχιστους νοσηλευτές.

Ακόμη πολλοί Έλληνες, που δεν καταφέρνουν να εισαχθούν στις Ιατρικές σχολές, πάνε στο εξωτερικό για σπουδές, με αποτέλεσμα να έχουμε τόσους πολλούς γιατρούς και πολύ λίγους στα παραϊατρικά επαγγέλματα.

Στην Ελλάδα έχουμε περίπου τα ίδια ποσοστά ανά πεδίο σπουδών με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, εκτός από τις επιστήμες και τους μηχανικούς που έχουμε υψηλότερα και την υγεία και πρόνοια που έχουμε λιγότερους.

 

Τι σπουδάζουν οι φοιτητές. Ποσοστά επί των πτυχιούχων
Εκπαίδευση Ανθρωπιστικές Σπουδές και Τέχνες Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομία, Νομική Επιστήμες Μηχανικοί Γεωργία Υγεία Υπηρεσίες
Αυστραλία 8 10 44 8 8 1 18 3
Αυστρία 11 11 33 9 19 2 7 9
Βέλγιο 10 11 32 5 12 2 25 2
Καναδάς 8 11 39 10 10 1 15 5
Χιλή 16 4 28 5 14 2 22 9
Τσεχία 12 8 36 11 13 4 10 5
Δανία 7 12 35 8 12 1 21 3
Εσθονία 8 13 31 11 13 2 12 8
Φινλανδία 6 13 25 7 21 2 20 6
Γαλλία 3 9 43 9 15 1 16 4
Γερμανία 11 13 29 14 20 2 8 4
Ελλάδα 10 12 31 12 18 5 8 3
Ουγγαρία 14 9 43 6 11 2 8 8
Ιρλανδία 9 13 31 11 12 1 16 6
Ιταλία 5 17 33 8 16 2 16 3
Ιαπωνία 8 15 29 3 18 3 15 9
Κορέα 7 18 22 7 24 1 14 7
Μεξικό 12 4 44 5 22 2 9 1
Ολλανδία 12 9 40 6 8 1 19 5
Νέα Ζηλανδία 12 14 33 12 7 1 15 5
Νορβηγία 17 10 25 7 13 1 21 6
Πορτογαλία 9 9 31 8 18 1 17 6
Σλοβακία 13 7 32 7 13 2 19 7
Σλοβενία 10 10 36 10 16 3 8 8
Ισπανία 14 9 28 9 16 1 15 8
Σουηδία 13 6 29 8 18 1 23 3
Ελβετία 10 9 37 8 14 2 13 8
Τουρκία 10 8 47 9 12 3 6 5
Ηνωμένο Βασίλειο 10 16 30 16 9 1 16 2
ΗΠΑ 8 21 32 8 6 1 16 7
Μ.Ο. ΟΟΣΑ 10 11 34 9 14 2 15 5
Πηγή: ΟΟΣΑ Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

https://www.naftemporiki.gr/society/1167824/ti-spoudazoun/