Πόσο «μετράει» μια μονάδα στις πανελλήνιες εξετάσεις;

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

 

Toυ Στράτου Στρατηγάκη

 

Όσο οι πανελλήνιες εξετάσεις πλησιάζουν οι υποψήφιοι αγωνιούν όλο και περισσότερο, όχι άδικα, όπως θα δούμε. Μία μονάδα διαφορά σ’ ένα μάθημα μπορεί να κάνει το όνειρο πραγματικότητα ή να το απομακρύνει. Μία μονάδα διαφορά μπορεί να προκύψει από πολλούς και διαφορετικούς λόγους.

Η επιτρεπτή διαφορά των δύο βαθμολογητών είναι 12 μονάδες στις 100, χωρίς να κριθεί αναγκαία η αναβαθμολόγηση. Αυτή η επιτρεπτή διαφορά μπορεί να δώσει τη μία μονάδα διαφορά, αλλά και περισσότερο. Ο 1ος βαθμολογητής βάζει 70 και ο δεύτερος 82 ο μέσος όρος είναι 76. Στον πίνακα 1 βλέπουμε ότι ο τελικός βαθμός του υποψηφίου είναι 15,2, ενώ αν οι δύο βαθμολογητές βαθμολογούσαν όσο ο πρώτος ο τελικός βαθμός θα ήταν 14. Αν και οι δύο βαθμολογητές βαθμολογούσαν όσο και ο δεύτερος ο τελικός βαθμός θα ήταν 16,4. Οι διαφορές είναι μεγαλύτερες της μίας μονάδας.

Πίνακας 1: Βαθμολογία υποψηφίου σε ένα μάθημα
  Βαθμοί στα 100 Βαθμοί στα 20
1ος βαθμολογητής 70 14
2ος βαθμολογητής 82 16,4
Τελικός βαθμός 76 15,2
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Συνεπώς το αποδεκτό όριο των 12 μονάδων στις 100 είναι πολύ μεγάλο και δημιουργεί αδικίες. Στο νόμο για το Νέο Λύκειο του κ. Αρβανιτόπουλου περιλαμβάνεται η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων που θα είχε ως σκοπό την εξεταστική διαδικασία. Θα δημιουργούσε σώμα βαθμολογητών και θα έβαζε σε τάξη όλη τη διαδικασία των εξετάσεων, που τώρα είναι καταναγκαστική για τους καθηγητές. Φυσικά όλα αυτά έμειναν στα χαρτιά, αφού τίποτε δεν έγινε.

Εκτός από τον βαθμολογητή και άλλοι παράγοντες μπορεί να φέρουν διαφορά μίας μονάδας σε ένα μάθημα. Ένα λάθος στις πράξεις στα θετικά μαθήματα ή μία μη  πλήρης διατύπωση μπορεί να φέρουν διαφορές μεγαλύτερες της μίας μονάδας.

Τις συνέπειες αυτής της διαφοράς μπορείτε να δείτε στον πίνακα 2. Ανάλογα με τη βαρύτητα του μαθήματος αυτό μπορεί να μετρήσει από 136 έως 266 μόρια. Μικρές αποκλίσεις μπορεί να υπάρξουν γιατί διαφορετικά επηρεάζει ο προφορικός βαθμός αν είναι κοντά στον γραπτό και διαφορετικά επηρεάζει αν έχει γίνει προσαρμογή του προφορικού στον γραπτό.

Πίνακας 2: Πόσο «μετράει» μία μονάδα στα είκοσι σε ένα μάθημα των πανελληνίων
   
1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 1,3 266
1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,7 206
1 μονάδα σε μάθημα χωρίς βαρύτητα 136
1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,9 226
1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,4 176
1 μονάδα στο γενικό βαθμό πρόσβασης 0,12-0,17
Οι υπολογισμοί έγιναν σε 6 μαθήματα (χωρίς ΑΟΘ). Μπορεί να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τη διαμόρφωση του γενικού βαθμού πρόσβασης και τον προφορικό βαθμό του υποψηφίου.
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Επίσης στη διαδικασία υπολογισμού των μορίων γίνονται κάποιες στρογγυλοποιήσεις στο δεύτερο ψηφίο του γενικού βαθμού πρόσβασης. Μία μονάδα σε ένα μάθημα μπορεί να επηρεάσει αρκετά το μέσο όρο αν το μάθημα αυτό απέχει αρκετά από το μέσο όρο.

Έτσι οι διαφορές από 136 έως 266 μόρια μπορεί να έχουν μικρές αυξομειώσεις. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως αυξάνει ο ανταγωνισμός για μια θέση στις περιζήτητες σχολές και μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στις σχολές υψηλής και χαμηλής ζήτησης είναι κρίσιμο και το ένα μόριο, πόσο μάλλον τα 266.

Η πραγματικότητα είναι ότι σχεδόν κανείς υποψήφιος δεν καταφέρνει να αποδώσει το μέγιστο και στα έξι μαθήματα. Πάντα κάποιο λαθάκι γίνεται. Ας μην το παίρνουν, λοιπόν, κατάκαρδα οι υποψήφιοι, αφού όλοι κάπου κάνουν κάποια μικρά λάθη. Δεν επηρεάζεται η θέση τους στη λίστα των βαθμών, αφού όλοι είναι λίγο χαμηλότερα από εκεί που θα μπορούσαν.

Διαφορά υπάρχει και στις επιδόσεις ανά μάθημα, αφού κάποια μαθήματα είναι πιο δύσκολα, με συνέπεια λίγοι υποψήφιοι να φτάνουν σε υψηλές επιδόσεις. Στον πίνακα 3 βλέπουμε το ποσοστό των αριστούχων ανά μάθημα την τελευταία πενταετία.

Πίνακας 3: Ποσοστό μαθητών που έγραψαν πάνω από 18
  2010 2011 2012 2013 2014
Νεοελληνική Γλώσσα 1,65 1,04 2,04 1,39 0,93
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 27,23 21,30 22,23 11,09 24,17
Φυσική Γεν. Παιδείας 36,83 47,27 31,15 42,66 46,52
Βιολογία Γεν. Παιδείας 23,14 18,96 20,99 23,72 30,48
Αρχαία Ελληνικά 6,43 2,78 3,81 1,70 5,00
Λατινικά 17,42 16,26 16,89 18,27 20,11
Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατ. 3,23 4,34 7,17 5,07 3,10
Ιστορία Κατ. 20,09 17,78 19,18 18,71 15,34
Βιολογία Θετικής Κατ. 43,43 19,91 31,04 22,64 33,38
Μαθηματικά Θετικής Κατ. 24,23 11,09 9,79 2,47 15,12
Φυσική Θετικής Κατ. 22,98 13,84 9,10 9,82 18,03
Χημεία Θετικής Κατ 42,93 36,54 28,57 22,26 26,97
Μαθηματικά Τεχν. Κατ. 6,62 3,04 2,47 0,65 4,68
Φυσική Τεχν. Κατ. 5,92 3,34 2,16 2,55 4,94
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκ. 28,07 30,37 30,56 20,90 30,65
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε ΠΠ 14,04 16,24 16,74 13,14 8,36
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 31,45 23,52 33,80 18,69 27,45
Πηγή: Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Η Νεοελληνική γλώσσα παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό αριστούχων, αφού οι υποψήφιοι πετυχαίνουν βαθμολογία πάνω από 18 σε ποσοστό από 1 έως 2%. Τα επόμενα μαθηματα με το μικρότερο αριθμό αριστούχων είναι η Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατεύθυνσης και τα Αρχαία Ελληνικά με ποσοστό αριστούχων από 3-7%. Ακολουθούν τα θετικά μαθήματα με τα Μαθηματικά και τη Φυσική να πρωταγωνιστούν στις χαμηλές επιδόσεις.

Το απόλυτο ρεκόρ χαμηλής βαθμολογίας είχαμε στα Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης το 2013, με ποσοστό αριστούχων 0,65%, χρονιά που τέθηκαν εξαιρετικά δύσκολα θέματα. Η δυσκολία των θεμάτων είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα να κατρακυλήσουν οι βάσεις.

Δεν έχει καμία σημασία ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων με τους επιτυχόντες. Φέτος θα εισαχθούν 68.345 νέοι φοιτητές ανεξάρτητα από τη δυσκολία των θεμάτων. Συνεπώς μην τρομάξετε αν αισθανθείτε ότι τα θέματα είναι δύσκολα.

https://www.naftemporiki.gr/society/316484/poso-metraei-mia-monada-stis-panellinies-exetaseis-2/