Ευκαιρίες σπουδών

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

 

 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ

Μαθηματικός - ερευνητής

 

Νέες ευκαιρίες σπουδών υπάρχουν για ήδη πτυχιούχους, αλλά και για όσους αποφάσισαν να σπουδάσουν, όχι μετά το λύκειο, αλλά αργότερα παράλληλα με την εργασία τους. Πρόκειται για τις κατατακτήριες εξετάσεις και για τις εξ' αποστάσεως σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Η μεγάλη ζήτηση που εμφανίζεται και για τις δύο κατηγορίες σπουδών δείχνει ότι οι σπουδές έχουν πάντα νόημα.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις έχουν σκοπό να επιτρέψουν στους ήδη πτυχιούχους να αποκτήσουν και δεύτερο πτυχίο με τα επαγγελματικά δικαιώματα που αυτό δίνει. Οι ήδη πτυχιούχοι οποιουδήποτε τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ μπορούν να δώσουν εξετάσεις σε οποιοδήποτε τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ θέλουν ακόμη και αν το τμήμα δεν έχει καμία συνάφεια με το πτυχίο που ήδη έχουν. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι πανελλήνιες, αλλά εξετάσεις στο τμήμα που θέλουν να φοιτήσουν, σε τρία μαθήματα του τμήματος, που επιλέγονται από τη γενική συνέλευση του τμήματος. Το ποσοστό των θέσεων που δίνονται είναι το 12% των θέσεων των εισακτέων. Οι θέσεις αυτές φέτος αυξήθηκαν γιατί υπολογίζονται επί του αριθμού των εισακτέων γενικής σειράς. Μετά την κατάργηση των ειδικών κατηγοριών όλες οι θέσεις έγιναν γενικής σειράς με αποτέλεσμα το 12% αυτών να είναι μεγαλύτερο φέτος από ότι πέρυσι.

Όσοι περάσουν στο τμήμα κατατάσσονται, ανάλογα με το πτυχίο που ήδη έχουν, στο κατάλληλο εξάμηνο σπουδών, με απόφαση της γενικής συνέλευσης του τμήματος. Στη Νομική του ΑΠΘ, για παράδειγμα, όσοι εισαχθούν με τις κατατακτήριες εξετάσεις θα εγγραφούν στο 1ο εξάμηνο, ανεξάρτητα από το πτυχίο που έχουν. Σε άλλες σχολές τους κατατάσσουν ανάλογα με το πτυχίο που ήδη έχουν, γι αυτό και λέγονται κατατακτήριες. Φυσικά όσοι θέλουν μπορούν να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, αν κρίνουν ότι αυτό τους είναι ευκολότερο, μαζί με τους 18χρονους υποψηφίους. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα τμήματα είναι 1-15 Νοεμβρίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη έχουν ήδη ανακοινωθεί από τα τμήματα και μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα κάθε τμήματος.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), με έδρα την Πάτρα, παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα πτυχία που χορηγεί είναι ισότιμα με τα πτυχία των υπόλοιπων ελληνικών πανεπιστημίων. Οι σπουδές στο ΕΑΠ δεν είναι δωρεάν, έχουν κόστος. Το κόστος είναι 550€ για κάθε θεματική ενότητα στα προπτυχιακά και 700€ για κάθε θεματική ενότητα στα μεταπτυχιακά. Η θεματική ενότητα είναι κάτι ευρύτερο του μαθήματος, συνεπώς το κόστος δεν είναι τόσο μεγάλο όσο φαίνεται. Η ζήτηση για σπουδές στο ΕΑΠ είναι τόσο μεγάλη που οι φοιτητές επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση. Οι σπουδές γίνονται εξ αποστάσεως και υπάρχουν οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, που γίνονται στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, όπου γίνονται και οι τελικές εξετάσεις κάθε θεματικής ενότητας. Οι φοιτητές παίρνουν το υλικό διδασκαλίας και εκπονούν εργασίες, που συμμετέχουν στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται καθώς και κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ: http://www.eap.gr/

 

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΕΑΠ
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
Πληροφορική
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΕΑΠ
Σπουδές στην Εκπαίδευση MEd
Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας MEd
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας MEd
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας MEd
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒA)
Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
Τραπεζική (ΤΡΑ)
Διασφάλιση Ποιότητας Msc
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων MSc
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής MSc
Διαχείριση Αποβλήτων MSc
Διαχείριση Τεχνικών Έργων MSc
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική MSc
Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος MSc
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα MSc
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών MSc
Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού MSc
Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα MA
Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα MA
Ακουστικός Σχεδιασμός - Πολυμέσα ΜΑ