Εκτίμηση για τις βάσεις σε 461 τμήματα

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ

Mαθηματικός - ερευνητής

 

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

 

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις είναι τρεις: ο αριθμός των προσφερομένων θέσεων στις ανώτατες σχολές, ο αριθμός των εισακτέων δηλαδή, η δυσκολία των θεμάτων και οι προτιμήσεις των υποψηφίων, όπως εκφράζονται με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών τους. Ο τρίτος παράγοντας είναι απροσδιόριστος, αφού μαθαίνουμε τις προτιμήσεις των υποψηφίων μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Στη μεταβολή των προτιμήσεων από χρονιά σε χρονιά οφείλονται και οι μεγάλες εκπλήξεις που δημιουργούνται.

Η φετινή χρονιά έχει ιδιαιτερότητες, αφού καταργήθηκαν οι ειδικές κατηγορίες και οι θέσεις τους ενσωματώθηκαν στη γενική σειρά. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας υποσχέθηκε μετεγγραφές στις ειδικές κατηγορίες, που είναι πιθανό να μην είναι ελεύθερες. Ο τρόπος που συμπλήρωσαν το μηχανογραφικό τους δελτίο οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες είναι διαφορετικός ανάλογα με τη δυνατότητα μετεγγραφής.

Αν πίστεψαν ότι οι μετεγγραφές είναι ελεύθερες θα έχουν δηλώσει σχολές σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας κλείνοντας την ψαλίδα ανάμεσα στις σχολές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τις σχολές της περιφέρειας. Αν πίστεψαν ότι οι μετεγγραφές δεν είναι ελεύθερες πολλές οικογένειες δεν θα έχουν δηλώσει σχολές σε άλλη πόλη και θα ανοίξει η ψαλίδα. Αν κάποιοι έχουν δηλώσει σε άλλη πόλη και κάποιοι όχι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την έκταση του φαινομένου, με συνέπεια να μην είναι μετρήσιμο, άρα μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες εκπλήξεις.

Η εκτίμηση των βάσεων έγινε με βάση τον αριθμό των εισακτέων και τις βαθμολογικές επιδόσεις. Οι υπόλοιποι, μη μετρήσιμοι παράγοντες, δεν μπορούσαν να ληφθούν υπ' όψιν παρά μόνο διαισθητικά. Η αστυνομία, για παράδειγμα, προκήρυξε τις μισές θέσεις από όσες διέθεσε πέρυσι και οι εισαχθέντες θα φοιτήσουν σε δύο χρόνια. Εκτιμώ ότι θα μειωθεί κατακόρυφα η ζήτηση για τις αστυνομικές σχολές, με αποτέλεσμα να έχουμε μικρή άνοδο (αντί για πολύ μεγάλη). Η μικρή αυτή άνοδος μόνο διαισθητικά μπορεί να προσδιοριστεί.

Η συνολική εικόνα είναι ανοδική με μεγαλύτερη άνοδο στις σχολές του 2ου, 3ου και 4ου πεδίου και μικρότερη στις σχολές του 1ου πεδίου. Η άνοδος των βάσεων οφείλεται στις πολύ καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που οφείλεται στα ευκολότερα θέματα. Σε 16 από τα 22 μαθήματα οι επιδόσεις είναι καλύτερες από πέρυσι.

Το εύρος διακύμανσης είναι 100 μόρια δηλαδή 0,5% για τις υψηλόβαθμες σχολές. Για τις χαμηλόβαθμες σχολές η εκτίμηση είναι ενδεικτική γιατί οι θέσεις τους συμπληρώνονται στο τέλος από τους υποψηφίους που έχουν χαμηλές βαθμολογίες και προέρχονται, πολλές φορές, από διαφορετικές κατευθύνσεις με άλλες βαθμολογικές επιδόσεις.

Η εκτίμηση για τη διαμόρφωση των βάσεων πιστεύω ότι πρέπει να δημοσιεύεται με τη λήξη της υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, για να μην αποπροσανατολιστούν οι υποψήφιοι από την επιλογή των σπουδών τους και ασχολούνται με τη διαμόρφωση των βάσεων αντί να κοιτάζουν τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους, αλλά και για να μην επηρεαστεί κάποιος υποψήφιος από εκτιμήσεις που μπορεί και να μην επαληθευτούν, αφού πάντα υπάρχει ο απρόβλεπτος παράγοντας.

Η εκτίμηση για τη διαμόρφωση των βάσεων.