Τα λάθη στο μηχανογραφικό

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ

Μαθηματικός - ερευνητής

 

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

 

Τα λάθη που γίνονται στη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου είναι πάρα πολλά. Μπορούμε να τα κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες: στα λάθη τεχνικής και στα λάθη ουσίας. Και οι δύο μορφές λαθών μπορεί να στείλουν τον υποψήφιο σε μία άλλη σχολή από αυτή που θα επιθυμούσε και θα μπορούσε να εισαχθεί.

Τα λάθη ουσίας

1. Η αξιολόγηση των σχολών  με κριτήριο τη βάση τους.

Αυτό το λάθος συνίσταται στην εξίσωση της ζήτησης με την αξία. Στηρίζεται, δηλαδή, στην εντελώς εσφαλμένη λογική ότι αφού έχει υψηλή ζήτηση μια σχολή θα είναι και καλή. Δεν υπάρχουν, όμως, καλές και κακές σχολές, ούτε σχολές α και β κατηγορίας. Υπάρχουν απλά σχολές που ταιριάζουν και σχολές που δεν ενδιαφέρουν έναν υποψήφιο.

2. Η προσπάθεια να πετύχουν  στην πιο υψηλόβαθμη σχολή.

Με την πεποίθηση ότι οι καλές σχολές είναι οι υψηλόβαθμες οι περισσότεροι υποψήφιοι προσπαθούν να πετύχουν σε όσο πιο υψηλόβαθμη σχολή τους επιτρέπουν τα μόριά τους. Το λάθος εδώ είναι ότι δεν ασχολούνται με την αναζήτηση  τι θα ήθελαν να σπουδάσουν, αλλά «κυνηγάνε» υψηλόβαθμες σχολές.

3. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού  με τη φθίνουσα σειρά των  βάσεων.

Στην προσπάθεια να πετύχουν σε όσο πιο υψηλόβαθμη σχολή μπορούν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό με σειρά προτίμησης των σχολών από την πιο υψηλόβαθμη προς τη χαμηλότερη. Το σοβαρό λάθος εδώ είναι ότι δεν δηλώνουν τις σχολές με τη σειρά της επιθυμίας τους, αλλά με βάση την επιθυμία των άλλων, αφού αυτό εκφράζει η φθίνουσα σειρά των βάσεων.

4. Η παράλειψη σχολών λόγω  μεγάλης απόστασης από την  οικογενειακή εστία.

Πολλά παιδιά, κυρίως από την Αθήνα, δεν θέλουν να δηλώσουν σχολές σε πόλεις μακρινές, όπως η Κομοτηνή, η Αλεξανδρούπολη, η Κρήτη ακόμη και τα Γιάννενα γιατί τους φαίνεται πολύ μακριά για να πάνε, παρότι τα χρήματα υπάρχουν και γι’ αυτό δηλώνουν άλλες πόλεις κοντινότερες στην οικογενειακή εστία. Εδώ το λάθος είναι ότι παραβλέπουν το πτυχίο που θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή και δίνουν προτεραιότητα στην έδρα της σχολής που είναι κάτι προσωρινό μόνο για τη διάρκεια των σπουδών τους.

Τα λάθη τεχνικής

1.  Δεν δηλώνουν σχολές από  όλη την γκάμα των βάσεων.

Όσοι δεν δηλώνουν χαμηλόβαθμες σχολές μπορεί να μείνουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ θα μπορούσαν να εισαχθούν σε κάποια τμήματα, γιατί δεν αρκούν τα μόρια για να μπει κάποιος, αλλά πρέπει να έχει δηλώσει κιόλας τη σχολή.

2. Πιστεύουν ότι αν κάποιος  έχει δηλώσει μια σχολή πρώτη  προηγείται από άλλον που τη  δήλωσε χαμηλότερα.

Αυτό δεν είναι σωστό, αφού προηγείται μεταξύ όσων δήλωσαν την ίδια  σχολή αυτός που έχει περισσότερα μόρια.

3. Δεν δηλώνουν σχολές με υψηλότερα  μόρια από τα δικά τους, πιστεύοντας  ότι δεν γίνεται να τις «πιάσουν».

Πολλές χρονιές η πτώση στις βάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα κάποιοι να έχουν τα μόρια για να εισαχθούν σε μία σχολή αλλά να μη την έχουν δηλώσει με αποτέλεσμα να μείνουν απέξω.

4. Πιστεύουν ότι αν δηλώσουν  όλες τις σχολές των πεδίων  που έχουν επιλέξει θα εισαχθούν  σίγουρα σε κάποια.

Πράγματι θα εισαχθούν σε κάποια, αλλά όχι σε αυτή που επιθυμούν, αφού δηλώνοντας όλες τις σχολές δεν έχουν τη δυνατότητα  να τις ιεραρχήσουν σύμφωνα με την επιθυμία τους γιατί μπλέκονται από το μεγάλο αριθμό σχολών και χάνονται. Δεν χρειάζεται να δηλώσουν όλες τις σχολές για να σιγουρέψουν την εισαγωγή τους, αλλά να δηλώσουν σχολές από όλη τη γκάμα των βάσεων.