Το πρώτο βήμα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2014

Τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για την αίτηση του Φεβρουαρίου

του Στράτου Στρατηγάκη

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Αφετηρία των πανελληνίων εξετάσεων αποτελεί η αίτηση την οποία υποβάλλουν στο εκάστοτε λύκειο οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου. Σκοπός της αίτησης είναι η ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τον ακριβή αριθμό των διαγωνιζόμενων στις προσεχείς εισαγωγικές εξετάσεις, για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της διαδικασίας: ορισμός εξεταστικών κέντρων και επιτηρητών, εκτύπωση του κατάλληλου αριθμού τετραδίων και αυτοκόλλητων, ορισμός των βαθμολογικών κέντρων.

Ποιους αφορά

Αφορά όλους τους υποψήφιους που διεκδικούν μία θέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε όποια κατηγορία υποψηφίων και αν ανήκουν, αλλά και αυτούς που θα αποκτήσουν το απολυτήριο με τις ενδοσχολικές εξετάσεις, χωρίς τη συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις. Δηλαδή:

1. Τους τελειοφοίτους της Γ Λυκείου, των Γενικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών), των ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιων και εσπερινών). Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου πρέπει να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στις προσεχείς πανελλήνιες εξετάσεις διεκδικώντας μία θέση στις Ανώτατες Σχολές ή θα αποκτήσουν το απολυτήριό τους με ενδοσχολικές εξετάσεις. Όσοι ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία πρέπει να γνωρίζουν ότι το απολυτήριό τους θα αναφέρει την κτήση του χωρίς τη συμμετοχή στις πανελλήνιες και δεν θα έχουν το δικαίωμα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση το 2014, αλλά θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2015.

2. Τους απόφοιτους των προηγούμενων ετών των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να συμμετάσχουν ξανά στις πανελλήνιες εξετάσεις και διεκδικούν τις ίδιες θέσεις με τους τελειόφοιτους.

3. Τους υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικώς ή γραπτώς ανάλογα με την περίπτωση. Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι υποχρεωμένη να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσα στην προθεσμία 10-25 Φεβρουαρίου.

Δεν αφορά τους απόφοιτους του 2013 των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ., που, ενώ δεν θα εξεταστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις, επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού, τα ΤΕΦΑΑ και, συνεπώς, να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι αυτοί ανήκουν στην κατηγορία του 10%. Σ’ αυτή την περίπτωση, φέτος οι υποψήφιοι δεν θα υποβάλουν αίτηση τον Φεβρουάριο, αλλά θα υποβάλουν κατευθείαν την αίτησή τους προς τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Τι δηλώνουν οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων στην αίτηση Φεβρουαρίου
  Γ Λυκείου και Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου Γ Λυκείου και Απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ομάδα Α)
6ο μάθημα ΝΑΙ -
Μαθήματα Ειδικότητας - ΝΑΙ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΝΑΙ -
Ειδικό Μάθημα ΝΑΙ ΝΑΙ
ΤΕΦΑΑ ΝΑΙ -
Στρατιωτικές Σχολές ΝΑΙ ΝΑΙ
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ΝΑΙ ΝΑΙ
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ότι η δήλωσή τους δεν ανακαλείται για κανέναν λόγο μετά την ηλεκτρονική της υποβολή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Μάθημα επιλογής γενικής παιδείας (6ο μάθημα)

Επιλέγουν ένα από τα εξής: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία, Φυσική και Ιστορία. Πρέπει να γνωρίζουν ότι ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουν μπορούν να διεκδικήσουν την πρόσβασή τους σε κάποια επιστημονικά πεδία, ενώ αποκλείονται από κάποια άλλα.

6ο μάθημα: Τι επέλεξαν οι υποψήφιοι
  2012 Αριθμός Υποψηφίων 2013 Αριθμός Υποψηφίων
Βιολογία 45.718 43.385
Μαθηματικά και Στ. Στατιστικής 37.111 35.518
Φυσική 1.255 1.275
Ιστορία 658 642
6ο μάθημα: Τι επέλεξαν ανά κατεύθυνση
  Θεωρητική Θετική Τεχνολογική
  2012 2013 2012 2013 2012 2013
Ιστορία 407 434 45 41 203 166
Μαθηματικά και Στ. Στατιστικής 5.942 5.030 4.584 4.870 25.968 25.033
Φυσική 31 27 449 492 695 679
Βιολογία 28.399 26.868 7.566 7.558 9.460 8.654
6ο μάθημα: Οι επιδόσεις
Μάθημα Αριστούχοι >18 2012 % Αριστούχοι >18 2013 %
Βιολογία 20,99 23,72
Μαθηματικά 22,23 11,09
Φυσική 31,15 42,66
Ιστορία 7,14 7,94

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (7ο μάθημα)

2. Η εξέταση στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη για την εισαγωγή του υποψήφιου στις Οικονομικές Σχολές και την Αστυνομία (7ο μάθημα). Αν το επιλέξουν, είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν και τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής ως 6ο μάθημα. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αν επιλέξουν το μάθημα και δεν παρουσιαστούν στις εξετάσεις, βαθμολογούνται με μηδέν στο συγκεκριμένο μάθημα και χάνουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για τις οικονομικές σχολές του 5ου πεδίου. Το σημαντικότερο πρόβλημα, όμως, είναι ότι μειώνονται τα μόριά τους σε όλα τα επιστημονικά πεδία, αφού στον υπολογισμό του γενικού βαθμού πρόσβασης συνυπολογίζεται και το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Ο πίνακας καταδεικνύει ότι μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των υποψηφίων που εξετάζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα και αυτό αποτελεί μία από τις αιτίες πτώσης των βάσεων στις οικονομικές σχολές.

7ο μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Έτος Υποψήφιοι Διαφορά Αριστούχοι > 18 %
2013 20.477 -2.270 18,69
2012 22.747 -1.479 33,80
2011 24.226 -954 23,52
2010 25.180 +382 31,45
2009 24.798 -3.776 28,5
2008 28.574 -2.182 23,65
2007 30.756   32,66
Ειδικά Μαθήματα

Μερικά τμήματα απαιτούν γνώσεις κάποιου επιπέδου σε μερικά μαθήματα που δεν διδάσκονται στο σχολείο. Για να εισαχθούν οι υποψήφιοι σε αυτά τα τμήματα πρέπει να εξεταστούν στο ειδικό ή στα ειδικά μαθήματα και να επιτύχουν βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης του 10 σε κάθε ένα ειδικό μάθημα, αν είναι περισσότερα του ενός.

Τα ειδικά μαθήματα είναι το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, η Αρμονία και ο Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων. Αν δηλώσουν ότι θα εξεταστούν και δεν προσέλθουν στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων, βαθμολογούνται με μηδέν και αποκλείονται από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα, αλλά αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στα μόριά τους για τις υπόλοιπες σχολές και τμήματα.

Ειδικά Μαθήματα
  2012 Αριθμός Υποψηφίων 2013 Αριθμός Υποψηφίων Αριστούχοι Βαθμός>18 %
2013
Ελ. Σχέδιο 2.349 1953 6,45
Γραμμικό Σχέδιο 2.214 1874 8,75
Αγγλικά 11.797 11.502 5,52
Γαλλικά 1.046 918 1,08
Γερμανικά 965 867 7,49
Ιταλικά 226 195 17,43
Ισπανικά 183 145 18,62
Αρμονία 742 779 5,64
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 736 769 10,01

Συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Όσοι υποψήφιοι θέλουν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑΑ (Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) πρέπει να συμμετάσχουν στις υγειονομικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή σε αυτά. Η συμμετοχή δηλώνεται στην αίτηση του Φεβρουαρίου. Οι υγειονομικές εξετάσεις είναι παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές. Στον πίνακα φαίνονται οι πρακτικές δοκιμασίες.

Η εξέταση σε κάθε άθλημα δίνει βαθμούς ανάλογα με την επίδοση που σημειώνει ο υποψήφιος. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών των τριών αγωνισμάτων, πολλαπλασιαζόμενος επί 200, δίνει τα μόρια από τα αθλήματα που συγκεντρώνει ο υποψήφιος, που προστίθενται στα μόρια που θα συγκεντρώσει από την εξέτασή του στα μαθήματα, μόνο για την εισαγωγή του στα ΤΕΦΑΑ. Δεν απαιτείται να επιτύχει ο υποψήφιος βαθμολογία μεγαλύτερη του 10 ούτε σε κάθε άθλημα, ούτε σε μέσο όρο. Απαιτείται όμως η συμμετοχή του σε τουλάχιστον ένα άθλημα.

Πρακτικές Δοκιμασίες (τρία από τα τέσσερα αθλήματα)
Αγόρια Δρόμος 400m Άλμα σε μήκος Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6Kg.) Κολύμβηση (50 m ελεύθερο)
Κορίτσια Δρόμος 200m Άλμα σε μήκος Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4Kg.) Κολύμβηση (50 m ελεύθερο)

Οι Στρατιωτικές Σχολές και οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές και τις σχολές Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να το δηλώσουν τώρα. Η δήλωση αυτή, όμως, δεν είναι δεσμευτική. Είναι απαραίτητο να υποβληθεί αίτηση στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όταν εκδοθούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις. Αν δεν υποβληθούν, τότε οι αιτήσεις οι υποψήφιοι χάνουν το δικαίωμα της υποψηφιότητας γι’ αυτές τις σχολές.

Τι αλλάζει φέτος

Μετά από παλινωδίες του υπουργείου Παιδείας και του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, οι οποίες προκάλεσαν σύγχυση στους υποψήφιους, τελικά οι σχολές της Αστυνομίας θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014  

Οι Στρατιωτικές Σχολές θα δεχτούν και φέτος μειωμένο αριθμό υποψηφίων, όπως και πέρυσι.

Το τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας δεν απαιτεί πια την εξέταση των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου.

Δικαίωμα διεκδίκησης εισαγωγής στις Ανώτατες Σχολές με την κατηγορία του 10% έχουν μόνο οι απόφοιτοι Γενικών Ημερήσιων Λυκείων του 2013. Διατηρούν το δικαίωμα, δηλαδή, μόνο για μία χρονιά μετά την τελευταία εξέταση σε πανελλήνιες εξετάσεις. Αποκτούν το ίδιο δικαίωμα και οι υποψήφιοι του ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Α) επίσης για μία μόνο χρονιά. Από φέτος, οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας δεν θα έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν αίτηση τον Φεβρουάριο.

Ακόμη, απαλλάσσονται από την επανάληψη της εξέτασης στα αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, διατηρώντας και εκεί την περσινή τους βαθμολογία. Επομένως, αν κάποιος δεν εξετάστηκε πέρυσι στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, δεν μπορεί φέτος να είναι υποψήφιος με την κατηγορία του 10%, γεγονός που αιφνιδιάζει τους υποψήφιους της κατηγορίας του 10% οι οποίοι δεν είχαν εξεταστεί πέρυσι τα αγωνίσματα και προγραμμάτιζαν να το κάνουν φέτος. Επιπλέον, τώρα είναι αργά για να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, αφού δεν έχουν προετοιμαστεί στα μαθήματα.

Όσοι υποψήφιοι έχουν πιστοποιητικά μαθησιακών δυσκολιών που τους επιτρέπουν την προφορική εξέταση δεν πρέπει να ανησυχούν για την ανανέωσή τους, αφού -σύμφωνα με τον νέο νόμο για το Λύκειο (Ν. 4186 ΦΕΚ 193Α/2013)- αυτά έχουν μόνιμη ισχύ, αν έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΔΔΥ ή τα εγκεκριμένα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.