Πρόβλεψη για 20.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

12.07.2021

Οσο μεγαλύτερη η διασπορά βαθμών στις βαθμολογικές κλίμακες έως το 20 τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός των υποψηφίων που θα αποκλείονται από την εισαγωγή στα ΑΕΙ, λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). Σε αυτό συμφωνούν οι μαθηματικοί που μίλησαν στην «Κ» επιχειρώντας να αποτυπώσουν τον αριθμό των θέσεων στα ΑΕΙ που θα μείνουν κενές λόγω της καθιέρωσης από φέτος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Αυτές υπολογίζονται σε περίπου 20.000.

Ειδικότερα, η ΕΒΕ για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου, πολλαπλασιαζόμενο από τον συντελεστή που έχει ορίσει το τμήμα. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, το εύρος των συντελεστών κινείται από 0,8 έως 1,2.

Καθώς η Ελάχιστη Βάση συνδέεται άμεσα με τον μέσο όρο των βαθμολογιών όλων των υποψηφίων του κάθε επιστημονικού πεδίου, αυτό που καθορίζει πόσοι θα μείνουν εκτός συναγωνισμού είναι η κατανομή των βαθμολογιών. Συγκεκριμένα, για έναν δεδομένο μέσο όρο βαθμολογίας, όσο μεγαλύτερη η διασπορά βαθμών τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός των υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία λόγω της Ελάχιστης Βάσης.

Οπως εξήγησε στην «Κ» η μαθηματικός κ. Ηρώ Μαρκάκη, «αν σε ένα επιστημονικό πεδίο οι μισοί υποψήφιοι έχουν μέσο όρο μικρότερο του 10 (και οι άλλοι μισοί μεγαλύτερο αυτού) και ο μέσος όρος των βαθμών όλων των υποψηφίων στα μαθήματα είναι 12,5 με άριστα το 20, τότε η Ελάχιστη Βάση θα είναι 10 στα 20. Επομένως, στην περίπτωση αυτή το 50% των υποψηφίων είναι εκτός συναγωνισμού.

Αντίθετα, σε ένα καθαρά υποθετικό σενάριο, με τον ίδιο γενικό μέσο όρο (άρα και την ίδια Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 10 στα 20), αλλά με όλες τις βαθμολογίες να κυμαίνονται από 10 έως 15 στα 20, κανένας υποψήφιος δεν θα έμενε εκτός συναγωνισμού! Δηλαδή, αν υπάρχει μεγάλη βαθμολογική συγκέντρωση σε μεσαίες βαθμολογίες, μειώνεται η διακύμανση των βαθμών και περισσότεροι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και να εισαχθούν σε σχολές.

Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας, στο οποίο περίπου το 40% των μαθητών γράφει κάθε χρόνο από 12 έως 15 στα 20. Στα περισσότερα άλλα μαθήματα οι κατανομές των βαθμών δεν παρουσιάζουν συγκέντρωση σε μεσαίες βαθμολογίες, αλλά επειδή υπολογίζουμε μέσο όρο των βαθμών εξομαλύνεται η κατανομή τους γύρω από τον μέσο όρο».

Ενδεικτικά είναι επίσης τα παραδείγματα που παρέθεσε στην «Κ» ο μαθηματικός αναλυτής κ. Στράτος Στρατηγάκης:

• Αν σε ένα επιστημονικό πεδίο 1.000 υποψήφιοι έχουν βαθμολογηθεί με 13 και άλλοι 1.000 με 11, ο μέσος όρος θα είναι 12. Ωστόσο, αν για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα ΑΕΙ ο μέσος όρος πολλαπλασιαστεί με 0,8 (αυτόν τον συντελεστή έχει επιλέξει η πλειονότητα των τμημάτων περιφερειακών πανεπιστημίων), τότε η ΕΒΕ θα είναι 9,6. Στην περίπτωση αυτή θα περάσουν όλοι οι υποψήφιοι.

• Ας εφαρμόσουμε το ίδιο παράδειγμα, αλλά με μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογιών. Δηλαδή, αν σε ένα επιστημονικό πεδίο 1.000 υποψήφιοι γράψουν 15 και άλλοι 1.000 γράψουν 9, τότε ο μέσος όρος των επιδόσεων θα είναι και πάλι (όπως στο παραπάνω παράδειγμα) 12. Πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 0,8 (για την εισαγωγή σε όσα τμήματα ΑΕΙ έχουν επιλέξει τον σχετικό συντελεστή), η ΕΒΕ που θα προκύψει θα είναι 9,6. Στην ακραία, βέβαια, αυτή περίπτωση θα μείνουν εκτός ΑΕΙ και οι 1.000 υποψήφιοι.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την κ. Μαρκάκη, «σε περιπτώσεις όπου απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και για τα τμήματα που ανήκουν σε περισσότερα επιστημονικά πεδία, υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τον καθορισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, όπου διαμορφώνεται με τον ευνοϊκότερο για τους υποψηφίους τρόπο σε κάθε περίπτωση. Επομένως, για μια σχολή που ανήκει σε δύο επιστημονικά πεδία επιλέγεται ο χαμηλότερος γενικός μέσος όρος μαθημάτων από τα δύο πεδία, δηλαδή η μικρότερη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής».

Στην πράξη, αν οι βαθμολογίες ακολουθούν μια σχετικά κανονική κατανομή γύρω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, το ποσοστό των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής θα κυμαίνεται στο 20% με 30%. Αυτό, όπως σημειώνει η κ. Μαρκάκη, «αντικατοπτρίζεται σε κενές θέσεις στα πανεπιστημιακά τμήματα με χαμηλότερη ζήτηση, κυρίως δηλαδή σε τμήματα των περιφερειακών πανεπιστημίων». Ετσι υπολογίζεται ότι θα μείνουν κενές περίπου 20.000 θέσεις.

Πρόβλεψη για 20.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (kathimerini.gr)