Πανελλαδικές: Ελάχιστη βάση εισαγωγής και ειδικά μαθήματα

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

26.05.2021

Οι βαθμοί στα ειδικά μαθήματα θα συνυπολογίζονται για να προκύπτει η ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) στα σχετικά τμήματα ΑΕΙ για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που εστάλη στα σχολεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επεξεργασία του νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τον μαθηματικό – αναλυτή Στράτο Στρατηγάκη προκύπτει ότι για να υπολογιστεί η ΕΒΕ σε ένα τμήμα όπως τα ΤΕΦΑΑ, που εντάσσεται και στα 4 πεδία, πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα:

1. Να υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των 4 μαθημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου και ο μέσος όρος των βαθμών των πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων επίσης του ίδιου πεδίου ξεχωριστά.

2. Να υπολογισθεί ο μέσος όρος των 5 βαθμών.

3. Να γίνουν οι αντίστοιχοι υπολογισμοί και για τα υπόλοιπα τρία πεδία.

4. Να συγκριθούν οι βαθμοί των τεσσάρων πεδίων και να επιλεγεί ο μικρότερος, που θα αποτελεί τον μέσο όρο του τμήματος.

5. Να υπολογισθεί ο μέσος όρος των πρακτικών δοκιμασιών όλων των υποψηφίων, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, που θα αποτελεί τον μέσο όρο των πρακτικών δοκιμασιών.

6. Να πολλαπλασιαστεί ο μέσος όρος που προέκυψε στο 4ο βήμα με τον συντελεστή για την ΕΒΕ που επέλεξε το κάθε τμήμα.

7. Να πολλαπλασιαστεί ο μέσος όρος που προέκυψε στο 5ο βήμα με τον συντελεστή για την ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος που όρισε κάθε τμήμα.

Να σημειωθεί ότι το εύρος του συντελεστή που μπορεί να επιλέξει ένα τμήμα ΑΕΙ για την ΕΒΕ που προκύπτει από τα τέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας είναι μεταξύ 0,8 και 1,2. Ωστόσο, το εύρος του συντελεστή για την ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα είναι μεταξύ 0,7 και 1,1. 

Για να προκύψουν αυτοί οι βαθμοί πρέπει να είναι γνωστές οι επιδόσεις των υποψηφίων σε κάθε μάθημα κάθε επιστημονικού πεδίου, συνολικά 16 βαθμοί, καθώς και οι επιδόσεις των υποψηφίων στις πρακτικές δοκιμασίες τόσο συνολικά όσο και ανά πεδίο. Χρειάζονται δηλαδή άλλοι 5 βαθμοί, συνολικά 21 βαθμοί.

«Στο τελευταίο στάδιο πρέπει να υπολογίσουμε τον μέσο όρο του υποψηφίου στα 5 μαθήματα και τον βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών και να τα συγκρίνουμε με τους βαθμούς που προέκυψαν στο 6ο και στο 7ο βήμα. Αν ο υποψήφιος ξεπερνά και τους δύο βαθμούς των βημάτων 6 και 7, τότε μπορεί να δηλώσει το τμήμα στο μηχανογραφικό δελτίο του. Η εισαγωγή του ή όχι θα εξαρτηθεί από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει. Για τον υπολογισμό των μορίων χρησιμοποιούνται και οι συντελεστές βαρύτητας που έχουν οριστεί για κάθε πεδίο», παρατηρεί ο κ. Στρατηγάκης, εκτιμώντας ότι «το σύστημα για τον υπολογισμό της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα τμήματα με ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες είναι εξαιρετικά πολύπλοκο». 

Κατανομή τμημάτων ΑΕΙ και θέσεων ανά επιστημονικό πεδίο

Οι υποψήφιοι του 4ου επιστημονικού πεδίου είναι οι πιο ευνοημένοι και φέτος, καθώς θα διεκδικήσουν τις περισσότερες θέσεις μεταξύ των υποψηφίων και των τεσσάρων πεδίων. Φέτος στα τμήματα του 4ου πεδίου (επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής) θα δοθούν 16.007 θέσεις. 

Στον αντίποδα βρίσκονται οι υποψήφιοι του 3ου πεδίου, των ιατρικών σχολών. 

Ειδικότερα, συνολικά 77.415 θέσεις εισακτέων θα διατεθούν σε ΑΕΙ και στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η κατανομή των τμημάτων ΑΕΙ και των θέσεών τους ανά επιστημονικό πεδίο, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων του υπουργείου από τον μαθηματικό – αναλυτή Στράτο Στρατηγάκη, είναι η ακόλουθη:

• Στο 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες) περιλαμβάνονται 88 τμήματα με 14.390 θέσεις, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (είχαν δοθεί 14.374 θέσεις).

• Στο 2ο πεδίο (θετικές και τεχνολογικές επιστήμες) περιλαμβάνονται 99 τμήματα με 14.668 θέσεις, κατά 303 περισσότερες σε σχέση με τις 14.365 πέρυσι. 

• Στο 3ο πεδίο (επιστήμες υγείας) περιλαμβάνονται 50 τμήματα με 6.592 θέσεις (6.543 πέρυσι). 

• Στο 4ο πεδίο περιλαμβάνονται 61 τμήματα. Οι θέσεις τους (16.007) θα είναι κατά 29 λιγότερες από τις 16.036 πέρυσι.

Βέβαια, υπάρχουν τμήματα τα οποία περιλαμβάνονται σε περισσότερα του ενός πεδία. Συγκεκριμένα: 

• Συνολικά 44 τμήματα (παιδαγωγικά κ.ά.) περιλαμβάνονται και στα τέσσερα πεδία. Τους διατέθηκαν φέτος 6.920 θέσεις από 6.831 πέρυσι (105 περισσότερες).

• Τέσσερα τμήματα (τρία της ΕΛ.ΑΣ. και ένα του Παν. Δυτικής Αττικής) με 490 θέσεις περιλαμβάνονται στο 1ο, στο 2ο και στο 4ο πεδίο.

• Εντεκα τμήματα (πολιτισμού, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, δημόσιας διοίκησης, τουριστικά) με 1.987 θέσεις περιλαμβάνονται στο 1ο και στο 4ο πεδίο.

• Συνολικά 51 τμήματα (κυρίως γεωτεχνολογίας, δασοπονίας) με 8.964 θέσεις περιλαμβάνονται στο 2ο και στο 3ο πεδίο.

• Συνολικά 47 τμήματα (με αντικείμενα συνδυαστικά με πληροφορική) περιλαμβάνονται στο 2ο και στο 4 πεδίο και έχουν 8.471 θέσεις (στον αριθμό δεν έχουν υπολογιστεί οι θέσεις των ακαδημιών εμπορικού ναυτικού).

• Ενα τμήμα με 230 θέσεις περιλαμβάνεται στο 2ο, στο 3ο και στο 4ο πεδίο.

• Δύο τμήματα με 156 θέσεις είναι στο 3ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο. 

Πανελλαδικές: Ελάχιστη βάση εισαγωγής και ειδικά μαθήματα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (kathimerini.gr)