ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Χωρίς Πληροφορική μένει το νέο Λύκειο

Δημοσιεύτηκε 29/8/2013

 

Του ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ εκπαιδευτικού αναλυτή

 

Το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας με αλλαγές, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του. Αλλαγές σημαντικές δεν υπάρχουν. Το μόνο νέο είναι ότι λαμβάνεται μέριμνα να διδάσκονται μερικά από τα πανελληνίως εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα, που απαιτούν ιδιαίτερες απαιτήσεις των σχολών και δεν διδάσκονταν ποτέ μέχρι τώρα στα σχολεία μας. Έτσι η διδασκαλία του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου καθώς και των Ιταλικών και Ισπανικών θα γίνεται σε τμήματα ενίσχυσης σε επίπεδο διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διατηρούνται ενδοσχολικές με το 50% των θεμάτων να επιλέγονται από τράπεζα θεμάτων, που σημαίνει ότι η διδακτέα ύλη θα είναι κοινή σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Άγνωστο παραμένει, βέβαια, αν θα προλάβουν να δημιουργήσουν την τράπεζα θεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, για όλα τα μαθήματα της Α Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.
Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνονται μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο σε τέσσερα μαθήματα και ως πέμπτο μάθημα θα υπολογίζεται ο βαθμός που θα προκύπτει από τους βαθμούς της Α, Β και Γ Λυκείου. Η αλλαγή που υπάρχει εδώ είναι ότι δεν επιτρέπεται να απέχει ο βαθμός της κάθε τάξης παραπάνω από μία μονάδα από το μέσο όρο των τεσσάρων πανελληνίως εξεταζομένων μαθημάτων. Σε περίπτωση που η απόκλιση είναι μεγαλύτερη από μία μονάδα στο μέσο όρο μίας τάξης, τότε ο βαθμός αλλάζει (μειώνεται ή αυξάνεται) ώστε να απέχει μία μονάδα από το μέσο όρο των βαθμών των τεσσάρων μαθημάτων. Μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή ο βαθμός της Α Λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4 (αντί 0,5 στην αρχική εκδοχή), της Β Λυκείου με συντελεστή 0,7 και ο απολυτήριος βαθμός με 0,9. Το άθροισμα διαιρείται με το 3 και δίνει το Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης, που λογίζεται ως 5ο μάθημα αναφέρει το υπουργείο. Όμως το άριστα σ’ και στις τρεις τάξεις του λυκείου θα δίνει 13,33 μονάδες και, προφανώς, δεν θα είναι ισότιμο με ένα μάθημα που θα δίνει 20 μονάδες στο άριστα. Ουσιαστικά με αυτή τη ρύθμιση ο βαθμός του σχολείου θα μετράει πολύ λίγο για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Παραμένει η δυνατότητα στις σχολές να ορίζουν συντελεστή βαρύτητας σε ένα μάθημα της επιλογής τους. Προφανώς όλα αυτά τα τεχνικής φύσεως θέματα θα αλλάξουν πολλές φορές μέχρι να οριστικοποιηθεί ο τρόπος πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, αφού εντοπιστούν οι αδυναμίες και οι δυσλειτουργίες τους.
Το μάθημα της πληροφορικής δεν επιστρέφει στο λύκειο, παρά το θόρυβο που δημιουργήθηκε. Το σχολείο δηλαδή θα μαθαίνει στους μαθητές τη χρήση του πληκτρολογίου (internet, office)στην υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι το γυμνάσιο και δεν θα ασχολείται καθόλου με τον προγραμματισμό στο λύκειο. Το θέμα σηκώνει πολύ κουβέντα, απλά να σημειώσω ότι στη σημερινή μορφή του λυκείου ο προγραμματισμός εκτόπισε τη χημεία, με αποτέλεσμα να εισάγονται μαθητές στα τμήματα χημείας, φυσικής, τεχνολογίας τροφίμων χωρίς να γνωρίζουν χημεία.
Το νέο λύκειο θα εφαρμοστεί σε... 15 μέρες, αφού τόσο απομένει για την έναρξη του νέου σχολικού έτους.