Δάσκαλοι χωρίς μαθηματική παιδεία

Δημοσιεύτηκε 26/5/2013

 

Του ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ*

 

Η δυσκολία των θεμάτων των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας σε συνδυασμό με τα βατά θέματα της Βιολογίας θα δημιουργήσουν την ανισορροπία στην κατανομή των υποψηφίων στις κοινές σχολές όλων των κατευθύνσεων. Παιδαγωγικά δασκάλων και νηπιαγωγών, ΤΕΦΑΑ (Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού), μουσικές και θεατρικές σχολές θα κατακλυστούν από υποψηφίους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Αντίθετα οι οικονομικές σχολές και η αστυνομία θα γεμίσουν με υποψηφίους από τη θετική και την τεχνολογική κατεύθυνση. Αυτή η ανισορροπία αντιβαίνει στη βασική φιλοσοφία του συστήματος επιλογής που θέλει να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις σχολές υποψήφιοι από όλες τις κατευθύνσεις. Η ακύρωση της φιλοσοφίας του συστήματος εισαγωγής θα έχει στο μέλλον πολλές παρενέργειες. Ήδη οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης επιτύγχαναν καλύτερες επιδόσεις από τους υποψηφίους της θεωρητικής και της θετικής κατεύθυνσης, με αποτέλεσμα να εισάγονται ευκολότερα στις παιδαγωγικές σχολές. Το φαινόμενο αυτό θα ενταθεί μετά τα φετινά θέματα. Ήδη στα 14 χρόνια εφαρμογής του συστήματος έχουν εισαχθεί περίπου 28.000 στις σχολές των δασκάλων στην πλειοψηφία τους από τη θεωρητική κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα στη μαθηματική παιδεία των παιδιών είναι αρνητικό, αφού οι δάσκαλοι που προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση στην πλειοψηφία τους δεν έχουν καλή σχέση με τα μαθηματικά και, συνεπώς, δυσκολεύονται να τα διδάξουν.
Από την άλλη αν κατακλυστούν οι οικονομικές σχολές από υποψηφίους της θετικής και της τεχνολογικής κατεύθυνσης θα κινδυνεύσει να χαθεί η κοινωνική διάσταση των οικονομικών επιστημών. Θα είναι, όμως,  πολύ δύσκολο στα επόμενα χρόνια να επιλέξουν οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης τα μαθηματικά γενικής παιδείας, που είναι προαπαιτούμενα για την εισαγωγή τους στις οικονομικές σχολές.
Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι τελικά ζήτημα ισονομίας των υποψηφίων, αφού δεν είναι μόνο το ζήτημα του βαθμού δυσκολίας των Μαθηματικών και της Βιολογίας, αλλά το θέμα είναι γενικότερο, αφού για να εισαχθούν στις ίδιες σχολές, υποψήφιοι διαφορετικών κατευθύνσεων, μπορεί να εξεταστούν σε μέχρι πέντε διαφορετικά μαθήματα. Πώς θα διεκδικήσουν τις ίδιες θέσεις ενώ έχουν εξεταστεί σε τελείως διαφορετικά μαθήματα; Στον πίνακα 1 μπορείτε να δείτε τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται δύο υποψήφιοι, ένας της θεωρητικής κατεύθυνσης και ένας της τεχνολογικής. Πρόβλημα δημιουργείται και στις θέσεις των ΤΕΙ του 3ου πεδίου (τις επιστήμες υγείας) που τις διεκδικούν εκτός από τους υποψηφίους της θετικής και οι υποψήφιοι της θεωρητικής και κάποιοι της τεχνολογικής. Και εδώ έχουμε διαφορετικά μέτρα, αφού τα κοινά μαθήματα είναι ένα το πολύ δύο.
Είναι ανέφικτο οι θεματοδότες να μπορούν να εξασφαλίσουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας σε μαθήματα τελείως διαφορετικής φιλοσοφίας. Όπως φαίνεται στον πίνακα 2 οι επιδόσεις των υποψηφίων της θεωρητικής κατεύθυνσης είναι πολύ καλύτερες από τις επιδόσεις των υποψηφίων της τεχνολογικής. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν λύνεται, αφού είναι πρόβλημα σχεδιασμού του συστήματος εισαγωγής. Απλά από χρονιά σε χρονιά θα εντείνεται ή θα υποχωρεί, μέχρι να αλλάξει το σύστημα.

Πίνακας 1: Δύο Υποψήφιοι διεκδικούν θέση στα παιδαγωγικά
Υποψήφιος Θεωρητικής Κατεύθυνσης Υποψήφιος Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Κατ. Μαθηματικά Κατ.
Ιστορία Κατ. Φυσική Κατ.
Λατινικά Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον
Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατ. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Βιολογία Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα

Οι επιδόσεις των υποψηφίων

 

Θεωρητική Κατεύθυνση Τεχνολογική Κατεύθυνση

Αριθμός υποψηφίων

34.847 36.397

Αριθμός υποψηφίων με βαθμό πάνω από 17

6.000 3.476

Ποσοστό επί του συνόλου των υποψηφίων της κατεύθυνσης

17,27% 9,58%
Πηγή: ΥΠΑΙΘΠΑ Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

 

 

*Εκπαιδευτικός αναλυτής