Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις - Οι 99 «πράσινες» σχολές

Νικολίτσα Τρίγκα

18/3/2019

Μετ’ εµποδίων το νέο σχέδιο του υπ. Παιδείας για εισαγωγή στα πανεπιστήµια. «Ζαριές» από τους υποψηφίους για τις σχολές ελεύθερης πρόσβασης, τις λεγόµενες «πράσινες»

Ενα πολύπλοκο εξεταστικό σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ µε πολλά κενά ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, το οποίο πρέπει να δοκιµαστεί στην πράξη, ώστε να αποδείξει εάν µπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της νέας γενιάς.

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτοµέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί, είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί πολλές βελτιώσεις και τροποποιήσεις, για να προχωρήσει τελικά χωρίς παρατράγουδα. Αυτό, άλλωστε, το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου, αναφερόµενος στο γεγονός ότι για την ώρα ο βαθµός του απολυτηρίου δεν θα υπολογίζεται για την εισαγωγή, λέγοντας ότι: «Γι’ αυτό και εµείς θέλουµε πρώτα να εδραιωθεί αυτό το σύστηµα -άρα θα δίνουµε συγκεκριµένες οδηγίες, θα κάνουµε τις µελέτες µας αφού δούµε τις εξετάσεις- και όταν αυτό καθιερωθεί και εδραιωθεί, τότε θα αρχίσουµε να µετράµε τους βαθµούς του απολυτηρίου ως µέρος της βαθµολογίας για την εισαγωγή». Οι προθέσεις του υπουργείου Παιδείας είναι θετικές, αλλά στην πράξη θα φανεί η λειτουργικότητα του νέου συστήµατος.

Αυτά συµβαίνουν τη στιγµή που υπάρχουν πολλά αγκάθια, όπως:

  1. Πράσινες σχολές (ελεύθερης πρόσβασης) και κόκκινες (σχολές εισαγωγής µε Πανελλαδικές). Αρχικά η ιδέα της ελεύθερης εισαγωγής σε κάποια τµήµατα ακούγεται πολύ ελκυστική. Οµως προκύπτουν πολλά ερωτήµατα, τα οποία θα αυξηθούν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής. Για παράδειγµα, ένα ζήτηµα που προκύπτει είναι µε ποια κριτήρια θα κάνουν τις επιλογές τους στο µηχανογραφικό οι µαθητές της Γ’ Λυκείου και κυρίως αυτοί που βρίσκονται στις χαµηλές βαθµολογικές κλίµακες. Θα δηλώνουν αυτό που πραγµατικά θέλουν να σπουδάσουν ή θα κυνηγούν σχολές µε πολύ χαµηλές βάσεις εισαγωγής, µόνο και µόνο για να εισαχθούν κάπου χωρίς να περάσουν τη βάσανο των Πανελλαδικών; Και αυτό τι θα σηµαίνει για τους ίδιους και το µέλλον τους (επαγγελµατικό και όχι µόνο), αλλά και για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης; ∆ιότι ένα ερώτηµα που επίσης προκύπτει είναι εάν θα µπορούν οι συγκεκριµένοι µαθητές να ανταποκριθούν στις πανεπιστηµιακές ανάγκες ή θα καταντούν αιώνιοι φοιτητές. Ακόµα, οι σχολές δεν θα έχουν κάθε χρόνο το ίδιο «χρώµα», καθώς θα αλλάζουν ανάλογα µε τη ζήτηση. Αρα κατά κάποιον τρόπο οι υποψήφιοι θα ρίχνουν... ζαριές για να πιάσουν τα πράσινα τµήµατα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σήµερα τα τµήµατα που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «πράσινα» είναι 99 σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ, στα οποία πέρυσι εισήχθησαν µε βαθµούς κάτω της βάσης δεκάδες υποψήφιοι. ∆ηλαδή τµήµατα στα οποία υποψήφιοι εισήχθησαν ακόµη και µε 4.000 ή 5.000 µόρια, οι οποίοι έδωσαν σχεδόν λευκή κόλλα στις Πανελλαδικές! Τέτοια τµήµατα είναι σχεδόν όλα της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στα ΤΕΙ, ∆ασολογίας και ∆ασοπονίας, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ιερατικών Σπουδών, ∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων, Τεχνολογίας Αλιείας -Υδατοκαλλιεργειών.
  2. Απολυτήριες εξετάσεις σε επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης και όχι σε κάθε σχολείο ξεχωριστά. Η αλλαγή αυτή καθιστά το σύστηµα των απολυτήριων εξετάσεων σίγουρα περισσότερο αντικειµενικό και αδιάβλητο, όχι όµως και δίκαιο, διότι ο βαθµός δυσκολίας των θεµάτων θα διαφέρει από δήµο σε δήµο, αντίστοιχα και η βαθµολόγηση. Και αν αυτοί οι βαθµοί δεν υπολογίζονταν για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, τότε δεν θα υπήρχε πρόβληµα. Οµως το υπουργείο ανακοίνωσε ότι µε εξαίρεση το 2020, στη συνέχεια ο βαθµός του απολυτηρίου θα µετράει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
  3. Πρώτο µηχανογραφικό τον Οκτώβριο του 2019 για τους µαθητές της Γ’ Λυκείου. Αρχικά είχε προβλεφθεί το α’ µηχανογραφικό να κατατίθεται στο τέλος της Β’ Λυκείου. Οπως εξηγεί στο «Εθνος» ο κ. Στράτος Στρατηγάκης, µαθηµατικός-ερευνητής, το επιχείρηµα είναι να έχει οριστικοποιηθεί η επιλογή της οµάδας προσανατολισµού και να ακολουθεί η συµπλήρωση. Το πρόβληµα που δηµιουργείται είναι ότι τα αποτελέσµατα θα βγαίνουν τον Νοέµβριο. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι υποψήφιοι θα ξεκινούν την προετοιµασία τους για τις εισαγωγικές εξετάσεις -γιατί κανείς δεν µπορεί να περιµένει τον Νοέµβριο για να αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει την προετοιµασία τουκαι µετά κάποιος θα διακόπτει εάν έχει δηλώσει σχολή ελεύθερης πρόσβασης και αποφασίσει να εισαχθεί σε αυτήν χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις.
  4. Πρόβληµα υπάρχει και µε την κατάργηση του 5ου µαθήµατος, που έδινε τη δυνατότητα στους υποψηφίους να δηλώνουν σχολές δύο πεδίων. Αυτή η δυνατότητα καταργείται, µε αποτέλεσµα οι υποψήφιοι να έχουν το δικαίωµα να δηλώσουν τις σχολές µόνο ενός πεδίου. Το νέο αυτό στοιχείο, σε σχέση µε το υπάρχον σύστηµα εισαγωγής, απαιτεί πιο προσεκτικές επιλογές. ∆εν ανακοινώθηκε η κατανοµή των σχολών στα επιστηµονικά πεδία. Πώς θα επιλέξει, λοιπόν, ο υποψήφιος επιστηµονικό πεδίο όταν δεν γνωρίζει ποιες σχολές θα περιλαµβάνει; Θα µπορεί, για παράδειγµα, ένας υποψήφιος να εισαχθεί στις σχολές της Πυροσβεστικής από το 3ο πεδίο; Μέχρι τώρα όχι, αλλά είχε τη λύση να εξεταστεί σε πέντε µαθήµατα και να έχει δικαίωµα να δηλώσει τις σχολές του 2ου και του 3ου πεδίου. Με την κατάργηση του 5ου µαθήµατος θα γίνει ανακατανοµή των σχολών στα επιστηµονικά πεδία;