Οι επιδόσεις των υποψηφίων και οι στόχοι της εκπαίδευσης

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 19/8/2012

 

Οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά διεύθυνση εκπαίδευσης (που αντιστοιχεί περίπου στις νομαρχιακές ενότητες) και κατεύθυνση μας επιτρέπουν να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το εύρος των αποκλίσεων και τις τοπικές συνθήκες που δημιουργούν τέτοιες διαφορές.
Στον πίνακα 1 μπορείτε να δείτε τις 5 διευθύνσεις εκπαίδευσης με τις καλύτερες επιδόσεις ανά κατεύθυνση και στον πίνακα 2 μπορείτε να δείτε τις 5 διευθύνσεις εκπαίδευσης με το μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων κάτω από το 10, που δεν αποτελεί πια βάση εισαγωγής αλλά είναι ενδεικτικό των επιδόσεων.
Το ποσοστό των υποψηφίων που δεν συγκέντρωσαν μέσο όρο πάνω από 10 είναι εξαιρετικά υψηλό, πράγμα που δείχνει την αδυναμία του εκπαιδευτικού μας συστήματος συνολικά, αλλά και την άμεση σχέση των επιδόσεων των υποψηφίων με το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών, που όσο υψηλότερο είναι τόσο ωθεί τα παιδιά της σε μία καλύτερη εκπαίδευση, ελπίζοντας μελλοντικά σε μία καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας.
Η Ανατολική Θεσσαλονίκη σημειώνει καλύτερες επιδόσεις από τη Δυτική και η Β Αθήνας σημειώνει πολύ καλύτερες επιδόσεις από την Α Αθήνας και τη Δυτική Αττική. Να σημειώσουμε ότι η Α Αθήνας περιλαμβάνει κυρίως το Δήμο Αθηναίων και η Β Αθήνας περιλαμβάνει περιοχές από τη Ν. Ιωνία μέχρι την Κηφησιά.

Θεωρητική κατεύθυνση

Στη θεωρητική κατεύθυνση οι αριστούχοι κυμαίνονται από 3 έως 16% των υποψηφίων της κατεύθυνσης, με τους λιγότερους αριστούχους να εμφανίζονται στη Δυτική Αττική, μόλις 3% των υποψηφίων της θεωρητικής και την πρώτη πεντάδα να διαμορφώνεται όπως βλέπετε στον πίνακα 1.
Στις χαμηλές επιδόσεις στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ροδόπη και η Ξάνθη σε όλες τις κατευθύνσεις, με ποσοστά κάτω από τη βάση πάνω από 50%.

Θετική κατεύθυνση

Στη θετική κατεύθυνση η Φωκίδα ήρθε πρώτη με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Καρδίτσα. Η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σωστή, αφού από όλο το νομό μόνο 12 παιδιά ήταν υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης, από τους οποίους οι 5 αρίστευσαν δίνοντας την πρώτη θέση στη Φωκίδα, σε πολύ μικρό δείγμα. Αυτό φαίνεται εύκολα αφού πέρυσι η Φωκίδα ήταν στην 23 η θέση.

Τεχνολογική κατεύθυνση

Στην τεχνολογική κατεύθυνση το δείγμα των υποψηφίων είναι μεγάλο (όπως και στη θεωρητική) και οι «πρωτιές» είναι πιο αντιπροσωπευτικές. Θετική εντύπωση προκαλεί η εμφάνιση της Λακωνίας σε όλες τις πρώτες πεντάδες όλων των κατευθύνσεων. Ο μικρός αριθμός υποψηφίων καταδικάζει εδώ τη Φωκίδα στην τελευταία θέση τόσο άδικα όσο άδικα την έφερνε στην πρώτη της θετικής.
Σταθερά χαμηλές επιδόσεις σημειώνουν νομοί όπως της Χαλκιδικής που έρχεται 7η το 2011 και 8η το 2012 στην αποτυχία των υποψηφίων της τεχνολογικής κατεύθυνσης.
Οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι πολύ χαμηλές, επισημαίνοντας το πρόβλημα που υπάρχει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ίσως και τους στόχους που μπορεί να είναι πολύ υψηλοί για το μέσο μαθητή, που προφανώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί, όπως δείχνουν τα υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση. Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι οι μαθητές που δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν χρειάζεται να διδάσκονται μαθηματικά κατεύθυνσης, τόσο υψηλού επιπέδου δηλαδή, να γράφουν κάτω από 5 και απλά να γεμίζουν τις λίστες με τους αποτυχόντες. Από την άλλη όσοι πετυχαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να έχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων ώστε να μπορούν να φοιτήσουν κανονικά, πράγμα που δεν ισχύει για πολύ μεγάλο ποσοστό των επιτυχόντων, κυρίως στα ΤΕΙ.
Θα έπρεπε να γίνει μία δημόσια συζήτηση για τους στόχους της εκπαίδευσης γιατί διαφορετικά το νέο λύκειο που βρίσκεται στα σκαριά θα έχει την τύχη των υπολοίπων…

 

Πίνακας 1: Ποσοστό αριστούχων στις εξετάσεις του 2012
Θεωρητική Θετική Τεχνολογική
Όνομα Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ποσοστό αριστούχων
Αριθ. σε παρένθεση
Όνομα Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ποσοστό αριστούχων
Αριθ. σε παρένθεση
Όνομα Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ποσοστό αριστούχων
Αριθ. σε παρένθεση
Β' ΑΘΗΝΑΣ 15,97(2022) ΦΩΚΙΔΑΣ 41,67(12) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 10,08(119)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 13,97(229) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 33,96(106) Β' ΑΘΗΝΑΣ 8,24(2416)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13,56(118) ΧΙΟΥ 29,51(61) ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7,21(1927)
ΧΑΝΙΩΝ 13,17(448) ΠΡΕΒΕΖΑΣ 28,05(82) ΛΕΣΒΟΥ 6,77(340)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 11,97(351) ΛΑΚΩΝΙΑΣ 26,37(91) ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6,52(230)
Πηγή: ΥΠΑΙΘΠΑ Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Πίνακας 2: Ποσοστό κάτω από το 10 στις εξετάσεις του 2012
Θεωρητική Θετική Τεχνολογική
Όνομα Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ποσοστό κάτω από 10 Όνομα Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ποσοστό κάτω από 10 Όνομα Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ποσοστό κάτω από 10
ΡΟΔΟΠΗΣ 48,1 ΞΑΝΘΗΣ 61,73 ΦΩΚΙΔΑΣ 60
ΞΑΝΘΗΣ 47,12 ΡΟΔΟΠΗΣ 56,15 ΡΟΔΟΠΗΣ 59,55
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 44,31 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 27,66 ΞΑΝΘΗΣ 56,45
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 41,79 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 27,33 ΣΑΜΟΥ 56,3
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 39,1 ΠΕΙΡΑΙΑ 26,1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 55,1
Πηγή: ΥΠΑΙΘΠΑ Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης