Πόσο «μετράει» μια μονάδα στις πανελλήνιες εξετάσεις;

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 22/4/2012

 

Όσο οι πανελλήνιες εξετάσεις πλησιάζουν οι υποψήφιοι αγωνιούν όλο και περισσότερο, όχι άδικα, όπως θα δούμε. Μία μονάδα διαφορά σ’ ένα μάθημα μπορεί να κάνει το όνειρο πραγματικότητα ή να το απομακρύνει. Μία μονάδα διαφορά μπορεί να προκύψει από πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
Η επιτρεπτή διαφορά των δύο βαθμολογητών είναι 12 μονάδες στις 100, χωρίς να κριθεί αναγκαία η αναβαθμολόγηση. Αυτή η επιτρεπτή διαφορά μπορεί να δώσει τη μία μονάδα διαφορά. Ο 1ος βαθμολογητής βάζει 70 και ο δεύτερος 82 ο μέσος όρος είναι 76. Στον πίνακα 1 βλέπουμε ότι ο τελικός βαθμός του υποψηφίου είναι 15,2, ενώ αν οι δύο βαθμολογητές βαθμολογούσαν όσο ο πρώτος ο τελικός βαθμός θα ήταν 14. Αν και οι δύο βαθμολογητές βαθμολογούσαν όσο και ο δεύτερος ο τελικός βαθμός θα ήταν 16,4. Οι διαφορές είναι μεγαλύτερες της μίας μονάδας.
Εκτός από τον βαθμολογητή και άλλοι παράγοντες μπορεί να φέρουν διαφορά μίας μονάδας σε ένα μάθημα. Ένα λάθος στις πράξεις στα θετικά μαθήματα ή μία μη  πλήρης διατύπωση μπορεί να φέρουν διαφορές μεγαλύτερες της μίας μονάδας.
Τις συνέπειες αυτής της διαφοράς μπορείτε να δείτε στον πίνακα 2. Ανάλογα με τη βαρύτητα του μαθήματος αυτό μπορεί να μετρήσει από 136 έως 266 μόρια. Μικρές αποκλίσεις μπορεί να υπάρξουν γιατί διαφορετικά επηρεάζει ο προφορικός βαθμός αν είναι κοντά στον γραπτό και διαφορετικά επηρεάζει αν έχει γίνει προσαρμογή του προφορικού στον γραπτό. Επίσης στη διαδικασία υπολογισμού των μορίων γίνονται κάποιες στρογγυλοποιήσεις στο δεύτερο ψηφίο του γενικού βαθμού πρόσβασης. 1 μονάδα σε ένα μάθημα μπορεί να επηρεάσει αρκετά το μέσο όρο αν το μάθημα αυτό απέχει αρκετά από το μέσο όρο. Έτσι οι διαφορές από 136 έως 266 μόρια μπορεί να έχουν μικρές αυξομειώσεις. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως αυξάνει ο ανταγωνισμός για μια θέση στις περιζήτητες σχολές και μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στις σχολές υψηλής και χαμηλής ζήτησης είναι κρίσιμο και το ένα μόριο, πόσο μάλλον τα 266.
Οι υποψήφιοι λοιπόν, μπορούν να καθορίσουν τα μαθήματα στα οποία θα ρίξουν ιδιαίτερο βάρος στην επανάληψή τους, αφού βλέπουμε ότι δεν έχουν όλα την ίδια αξία σε μόρια.
Αντιλαμβανόμαστε ότι στο νέο σύστημα πρόσβασης πρέπει να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα που μπορεί να αδικήσουν κάποιους υποψηφίους. Όσο περισσότερα είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή τόσο μειώνεται το πιθανό λάθος που μπορεί να προκύψει από τη βαθμολόγηση ή μια απροσεξία του υποψηφίου. Από την άλλη δεν είναι σωστό να εξοντώνουμε τους υποψηφίους με πολλαπλές εξετάσεις. Ζητούμενο είναι, όπως πάντα, η ισορροπία. Να δούμε τη λύση που θα δώσει το καινούριο σύστημα πρόσβασης στις ανώτατες σχολές.

Πίνακας 1: Βαθμολογία υποψηφίου σε ένα μάθημα

 

Βαθμοί στα 100 Βαθμοί στα 20

1ος βαθμολογητής

70 14

2ος βαθμολογητής

82 16,4

Τελικός βαθμός

76 15,2
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Πόσο «μετράει» μία μονάδα στα είκοσι σε ένα μάθημα των πανελληνίων

 

 

1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 1,3

266

1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,7

206

1 μονάδα σε μάθημα χωρίς βαρύτητα

136

1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,9

226

1 μονάδα σε μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,4

176

1 μονάδα στο γενικό βαθμό πρόσβασης

0,12-0,17

Οι υπολογισμοί έγιναν σε 6 μαθήματα (χωρίς ΑΟΘ). Μπορεί να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τη διαμόρφωση του γενικού βαθμού πρόσβασης και τον προφορικό βαθμό του υποψηφίου.

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης