αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους Αποσύνδεση

Τηλεόραση Σκάι

Στον Σκάι για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

 

 

© Στράτος Στρατηγάκης