αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους Αποσύνδεση

Η Θεματολογία των Σεμιναρίων μας

Τα Σεμινάρια είναι απαραίτητα για την δια ζώσης ενημέρωση των μαθητών σας και την ολοκλήρωση της προβολής του εκπαιδευτικού σας οργανισμού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σεμινάριά μας δεν πωλείται ούτε προωθείται η πώληση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

1. "Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλματος στον καιρό της κρίσης"

Περιλαμβάνει τις ενότητες:

2. "Το Σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο"

Περιλαμβάνει τις ενότητες:

3. "10 μύθοι στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος"

Περιλαμβάνει τις ενότητες:

4. "Η σωστή συμπλήρωση του e-Μηχανογραφικού" για μαθητές Γ Λυκείου

Περιλαμβάνει τις ενότητες:

© Στράτος Στρατηγάκης