Η Θεματολογία των Σεμιναρίων μας

Τα Σεμινάρια είναι απαραίτητα για την δια ζώσης ενημέρωση των μαθητών σας και την ολοκλήρωση της προβολής του εκπαιδευτικού σας οργανισμού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σεμινάριά μας δεν πωλείται ούτε προωθείται η πώληση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

1. "Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλματος στον καιρό της κρίσης"

Περιλαμβάνει τις ενότητες:

 • Γιατί να σπουδάσω;
 • Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή.
 • Τα κριτήρια επιλογής Σπουδών και Επαγγέλματος .
 • Τα πιο συχνά λάθη στην επιλογή.
 • Οι σχολές σε ομάδες.

2. "Το Σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο"

Περιλαμβάνει τις ενότητες:

 • Η πορεία από την Α Λυκείου μέχρι το Πανεπιστήμιο.
 • Ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης.
 • Τα Μαθήματα και οι Ομάδες Προσανατολισμού.
 • Τα Επισημονικά Πεδία Εξειδίκευσης.
 • Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο.
 • Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και υπολογισμός μορίων.
 • Ειδικά μαθήματα, Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.
 • Εισαγωγή Αθλητών κατηγορία 5%.
 • Τα μυστικά του συστήματος.
 • Η επιλογή της ομάδας προσανατολισμού.

3. "10 μύθοι στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος"

Περιλαμβάνει τις ενότητες:

 • Οι 10 μύθοι
 • Ένα πτυχίο πολλοί δρόμοι
 • Τα επαγγέλματα του μέλλοντος
 • Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα
 • Διεθνή επαγγέλματα
 • Τα "λαμπερά επαγγέλματα" και το plan Β

4. "Η σωστή συμπλήρωση του e-Μηχανογραφικού" για μαθητές Γ Λυκείου

Περιλαμβάνει τις ενότητες:

 • Σχολές με τίτλο που παραπλανά
 • Πώς δημιουργούνται οι βάσεις
 • Η Σημασία της σειράς προτίμησης
 • Τα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση και οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού
 • Οι ειδικές κατηγορίες