αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους Αποσύνδεση

Σεμινάρια

Τα Σεμινάρια είναι απαραίτητα για την δια ζώσης ενημέρωση των μαθητών σας και την ολοκλήρωση της προβολής του εκπαιδευτικού σας οργανισμού.

 

Θεματολογία
Συμμετοχή
Φωτογραφίες
video

 

© Στράτος Στρατηγάκης