αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους Αποσύνδεση

Τηλεόραση Σκάι

Στον Σκάι στην εκπομπή Πρώτη γραμμή για την υποδοχή των βαθμολογιών και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

 

 

 

© Στράτος Στρατηγάκης