αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους Αποσύνδεση

Τηλεόραση Σκάι

Στον Σκάι ανακοίνωση των βάσεων το πρωί της 29ης Αυγύστου 2011

 

 

 

© Στράτος Στρατηγάκης