αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους Αποσύνδεση

Τηλεόραση ΕΤ3

Στην εκπομπή της ΕΤ3 5+, για το μηχανογραφικό.

 

 

© Στράτος Στρατηγάκης