αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους Αποσύνδεση

Τηλεόραση ΕΤ3

Στην εκπομπή της ΕΤ3 5+ αναλύω τις μεταβολές στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων το έτος 2012.

 

 

 

© Στράτος Στρατηγάκης