αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους Αποσύνδεση

Τηλεόραση ΕΤ3

Στην ΕΤ3 για το ηλεκτρονιικό μηχανογραφικό και τις παγίδες του (16/6/2011)

 

 

 

© Στράτος Στρατηγάκης