αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους Αποσύνδεση

Τηλεόραση zoom

Στον τηλεοπτικό σταθμό zoom με την ανακοίνωση των βάσεων 2013.

 

 

© Στράτος Στρατηγάκης