αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους Αποσύνδεση

Τηλεόραση zoom

Στον τηλεοπτικό σταθμό zoom

 

 

© Στράτος Στρατηγάκης