Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο

Στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.