αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους Αποσύνδεση

ΕΡΤ 1

Στην ΕΡΤ 1 με την ανακοίνωση των βάσεων και τη σύγκριση με την εκτίμησή μου για τη διαμόρφωση των βάσεων.

 

 

© Στράτος Στρατηγάκης