Τρεις στους πέντε σπουδάζουν

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 7/8/2011

 

Δεν υπάρχει θέση για όλους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα κακό, συνιστά όμως αλλαγή πλεύσης, σε σχέση με τη διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιχειρήθηκε την προηγούμενη δεκαετία.
Οι αριθμοί που βλέπετε, στον πίνακα, είναι ξεκάθαροι: Οι υποψήφιοι φέτος ήταν 125.083, εκ των οποίων οι 123.921 οριστικοποίησαν το μηχανογραφικό τους και 1.162 δεν οριστικοποίησαν, τελικά, το μηχανογραφικό τους δελτίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Η κατανομή των υποψηφίων στις διάφορες κατηγορίες φαίνεται στον πίνακα. Οι υποψήφιοι του 10% είναι μαζί με τους υποψήφιους των Εσπερινών Λυκείων, που είναι λίγες εκατοντάδες, καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν εξειδίκευσε τους αριθμούς.
Οι προσφερόμενες θέσεις είναι 77.130 και είναι 47.963 λιγότερες από τους υποψηφίους.
Φέτος με την καθιέρωση του ενδοσχολικού απολυτηρίου δεν έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις όλοι οι μαθητές της Γ Λυκείου, με αποτέλεσμα ο αριθμός των υποψηφίων να είναι πιο αντιπροσωπευτικός σε σχέση με πέρυσι, προσεγγίζει, δηλαδή, περισσότερο τον αριθμό των υποψηφίων που θα ήθελαν να σπουδάσουν και όχι αναγκαστικά όσους φοιτούν στην Γ Λυκείου. Οι μαθητές που χρησιμοποίησαν τη διάταξη για το ενδοσχολικό απολυτήριο ήταν 6.659 και ο αριθμός τους θα προστίθετο στους υποψηφίους για τα ΑΕΙ πράγμα που δεν θα ήταν αληθινό.
Στην κατηγορία του 90%, που είναι η πολυπληθέστερη, έχουμε φέτος 92.259 μαθητές, που δεν συμμετείχαν όλοι στις πανελλήνιες εξετάσεις, λόγω της καθιέρωσης του ενδοσχολικού απολυτηρίου.  Στις εξετάσεις συμμετείχαν 85.600 εξετάσεις και οι προσφερόμενες θέσεις ήταν 62.856. Έχουμε δηλαδή 22.744 υποψηφίους της κατηγορίας του 90% που θα μείνουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε βάσεις με κάτω από 8.000 μόρια στην κατηγορία του 90%, στη γενική σειρά. Αυτό συνιστά ανατροπή της προσπάθειας που ξεκίνησε πριν μία δεκαετία να υπάρχει μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για κάθε απόφοιτο της δευτεροβάθμιας.
Η μέχρι τώρα εμπειρία από την προσπάθεια διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90 είναι αρνητική. Η διεύρυνση δεν έγινε με εκπαιδευτικά κριτήρια, αλλά με οικονομικά, προσπαθώντας να στηρίξει τις πόλεις της περιφέρειας φέρνοντας «ζεστό» χρήμα από την αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση των φοιτητών. Απλώθηκαν έτσι οι σχολές σε πόλεις και κωμοπόλεις, καθιερώθηκαν οι «ιπτάμενοι» καθηγητές και δυσκόλεψε η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων, καθιστώντας στη συνεννόηση και την έρευνα προβληματική.
Το χειρότερο όλων, όμως, ήταν ότι οι φοιτητές δεν παίρνουν τελικά πτυχίο, γεγονός που σημαίνει ότι τα χρήματα που ξοδεύονται σπαταλιούνται χωρίς αποτέλεσμα, όπως τόσα και τόσα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εισάγονται πολλοί, με ελλιπείς γνώσεις, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο επίπεδο σπουδών, αποκαλύπτοντας το πρόβλημα της μέσης εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να απογοητεύονται και να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο για το 2020 οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποτελούν το 40% των νέων ηλικίας 30-34 ετών. Ο στόχος αυτός φαίνεται ανέφικτος για την Ελλάδα, που έχει ποσοστό αποφοίτησης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση περίπου 25%.
Πώς θα φτάσουμε στο 40% αποφοίτησης με τη μείωση των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Οι εισακτέοι μειώνονται σε 61,67% των υποψηφίων. Για να επιτευχθεί ο στόχος πρέπει από όσους εισάγονται το 66% να αποφοιτούν, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο αφού τώρα το ποσοστό των αποφοιτούντων είναι 25%.
Χρειάζεται, όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε, παρέμβαση και  γεφύρωμα του χάσματος ανάμεσα στην δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε η μετάβαση των φοιτητών να είναι ομαλή, χωρίς απώλειες φοιτητών, που φαίνεται με την εγκατάλειψη των σπουδών.
Δεν γίνεται, όμως, τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που γίνεται είναι ο περιορισμός των διατιθέμενων θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ουσιαστικό κλείσιμο 25 τμημάτων με την μη εισαγωγή κανενός φοιτητή φέτος, ενέργειες που δεν είναι λάθος, αφού όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται χωροταξικό επανασχεδιασμό η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ δεν πρόκειται για επανασχεδιασμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά για κλείσιμο τμημάτων με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό όμως αποτελεί μόνο το ένα σκέλος της επίλυσης του προβλήματος και αντιμετωπίζει τη μείωση του κόστους, απαραίτητη σε μία χώρα με τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας. Το άλλο σκέλος που θα γεφυρώσει το χάσμα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα αυξήσει το ποσοστό αποφοίτησης κάνοντας τα χρήματα των φορολογουμένων να πιάσουν τόπο, αφού  θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μένει χωρίς καμία φροντίδα.

 

Υποψήφιοι 2011

Γενικό Λύκειο 90% (με εξετάσεις)

85.600

Γενικό Λύκειο 10% (χωρίς εξετάσεις)

21.849

ΕΠΑ.Λ. ομάδα Α

17.634

Σύνολο

125.083

 

 

Εισακτέοι 2011

ΑΕΙ – ΤΕΙ

66.400

Ειδικές Κατηγορίες

8.040*

Αστυνομία

1.400

Στρατός

1.290

Σύνολο

77.130

* Αν συμπληρωθούν όλες οι θέσεις

 

 

Υποψήφιοι εκτός
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

47.963
38,33%

Στοιχεία ΥΠΔΒΜΘ Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

 

Η κατηγορία του 90%

Εισακτέοι με την κατηγορία του 90%
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

62.856

Υποψήφιοι με την κατηγορία του 90%
σύμφωνα με την αίτηση Φεβρουαρίου

92.259

Υποψήφιοι που τελικά εξετάστηκαν

85.600

Υποψήφιοι που αποκλείονται

22.744

Στοιχεία ΥΠΔΒΜΘ Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης