Τα μυστικά του νέου μηχανογραφικού

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 26/6/2011

 

Τις μικρές δυσκολίες που συναντούν οι υποψήφιοι θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε στο κατά τα άλλα πολύ καλό, ως προς την ηλεκτρονική του σχεδίαση και υλοποίηση,  ηλεκτρονικό μηχανογραφικό.

Οι κωδικοί

Υπάρχουν τρεις επιλογές και αντίστοιχα χρειάζονται διαφορετικοί κωδικοί.
Α Δημιουργία νέου ηλεκτρονικού. Απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός που βρίσκεται στο καρτελάκι υποψηφίου και τα αρχικά επιθέτου, ονόματος, πατρωνύμου και μητρωνύμου, όπως υπάρχουν στο καρτελάκι υποψηφίου (ελληνικό πληκτρολόγιο).
Β Τροποποίηση μηχανογραφικού. Απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός και ο κωδικός του δελτίου που θέλουμε να τροποποιήσουμε. Πρόκειται για τον μοναδικό κωδικό κάθε δελτίου που παράγεται κατά την αποθήκευση.
Γ Οριστική υποβολή. Απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου, ο κωδικός δελτίου, και ο κωδικός ασφαλείας που φτιάχνουμε στο σχολείο.
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των δύο λέξεων με λατινικό πληκτρολόγιο που εξασφαλίζουν ότι μόνο εσείς εισέρχεστε με αυτά τα στοιχεία και όχι κάποιο πρόγραμμα που «σπάει» κωδικούς στη θέση σας.
Στο Α και το Β μπορείτε να κάνετε όσα πειράματα θέλετε.

Τα στοιχεία σας

Τα κρίσιμα στοιχεία υπάρχουν ήδη στα γκρι κουτάκια και δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Από αυτά προκύπτουν τα επιστημονικά πεδία που μπορείτε να δηλώσετε. Γι’ αυτό δεν βλέπετε όλα τα πεδία αλλά μόνο αυτά που μπορείτε να επιλέξετε.

Τα κουμπάκια

Δίπλα σε κάθε τμήμα υπάρχει ένα παράθυρο και τρία κουμπάκια. Στο παράθυρο βάζουμε τον αριθμό προτίμησης. Τα κουμπάκια μας επιτρέπουν να κάνουμε τις εξής ενέργειες:
Το πρώτο (μπλε): κάνοντας κλικ σε αυτό βάζει τον επόμενο αριθμό προτίμησης μετά τον τελευταίο που έχουμε βάλει.
Το δεύτερο (κόκκινο): κάνοντας κλικ σε αυτό σβήνει τον αριθμό προτίμησης που έχουμε στο παράθυρο.
Το τρίτο (πράσινο): κάνοντας κλικ σε αυτό προσθέτει σε κάθε αριθμό προτίμησης το ένα. Δηλαδή το 5 γίνεται 6, το 6 γίνεται 7 μέχρι το τέλος. Η χρήση του είναι να μας βοηθήσει να παρεμβάλουμε έναν αριθμό. Στο παράδειγμά μας το 5 ελευθερώνεται και μπορούμε να το βάλουμε σε όποια άλλη σχολή θέλουμε.
Σε περίπτωση που κάποιος αριθμός έχει παραληφθεί βγαίνει ένα μήνυμα λάθους και εμφανίζεται ένα κουμπί «αυτόματη αρίθμηση» που μας επιτρέπει να απαλείψουμε το κενό αυτόματα.

Τα ψιλά γράμματα των ειδικών περιπτώσεων

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Οι ειδικές περιπτώσεις είναι τρεις: οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι και τα κοινωνικά κριτήρια. Στα κοινωνικά κριτήρια εντάσσονται οι υποπεριπτώσεις: υποψήφιος με αδελφό ή αδελφή που σπουδάζει σε άλλη πόλη, ορφανοί ή μονογονεϊκές οικογένειες, υποψήφιοι με γονείς ή αδέλφια με αναπηρία και τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας.
Σε κάθε μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες έχει δοθεί ξεχωριστός αριθμός εισακτέων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σε κάθε τμήμα 4 διαφορετικές βάσεις. Μία για τη γενική κατηγορία και τρεις βάσεις μία για κάθε ειδική κατηγορία Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες συμμετέχουν στην επιλογή για τις επιπλέον θέσεις μόνο για τη διοικητική περιφέρεια του τόπου διαμονής τους εκτός αν υπάρχει αδελφός ή αδελφή που σπουδάζει σε άλλη πόλη, οπότε επιλέγουν μία περιφέρεια ή την περιφέρεια του τόπου διαμονής ή την περιφέρεια του τόπου σπουδών του αδελφού.

Τα ψιλά γράμματα

Σε κάθε μία ειδική κατηγορία υπάρχουν εξαιρέσεις – τα ψιλά γράμματα – που έχουν σκοπό να περιορίσουν τον αριθμό των εντασσομένων στην κατηγορία γιατί οι θέσεις είναι ελάχιστες.
Στους πολύτεκνους δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το μεγαλύτερο παιδί το 23ο έτος της ηλικίας ή το 25ο αν σπουδάζει και να είναι όλα άγαμα.
Στους τρίτεκνους δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του.
Στην περίπτωση αδελφού ή αδελφής που σπουδάζει σε άλλη πόλη υπάρχουν 3 περιορισμοί: να έχει εισαχθεί με το σύστημα των πανελληνίων, να μην έχει συμπληρώσει το 26ο έτος και να μην φοιτά στο προβλεπόμενο τελευταίο έτος σπουδών.

Ισονομία;

Υπάρχει η υποχρέωση να δηλώσουν οι υποψήφιοι μόνο μία διοικητική περιφέρεια στην οποία θα είναι υποψήφιοι για τις επιπλέον θέσεις των ειδικών κατηγοριών, αλλά μόνο για τις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 60.000 €, που αυξάνονται κατά 10.000 € για κάθε παιδί επιπλέον των δύο. Αυτό είναι άραγε ισονομία για όλους τους πολίτες της χώρας; Κάποιοι για να ενταχθούν στην ειδική κατηγορία πρέπει να έχουν χαμηλό εισόδημα και κάποιοι για να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο.

Οι ποινές

Τις οδηγίες με τις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να βρουν οι υποψήφιοι στην ιστοσελίδα υποβολής του μηχανογραφικού http://exams.minedu.gov.gr στο κουμπί οδηγίες χρήσης. Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας της οριστικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη γραμματεία της σχολής επιτυχίας και σε περίπτωση που δεν είναι σωστά οι ποινή είναι πολύ βαριά: ο φοιτητής διαγράφεται από τη σχολή και αποκλείεται από το σύστημα εισαγωγής για δύο χρόνια. Προσοχή λοιπόν γιατί οι ποινές είναι πολύ αυστηρές σε όσους από λάθος ή εσκεμμένα δηλώσουν λάθος στοιχεία.

Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίζει καθόλου το Υπουργείο Παιδείας. Είναι χαρακτηριστικό το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας στις οικογένειες που έχουν δίδυμα και στις οικογένειες που έχουν δύο παιδιά που δίνουν ταυτόχρονα εξετάσεις. Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί παλιά, που ίσχυαν οι μετεγγραφές,  μόλις εισάγονταν σε μία σχολή  έκαναν αίτηση για μετεγγραφή. Τώρα που καταργήθηκαν οι μετεγγραφές βρίσκονται στον αέρα, αφού δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη γι’ αυτούς.