Οι πρώην δικαιούχοι μετεγγραφής

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 19/6/2011

 

Όσοι μέχρι πέρυσι είχαν δικαίωμα μετεγγραφής, δηλαδή οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι ορφανοί και όσοι έχουν αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, χάνουν το δικαίωμα μετεγγραφής χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Στη θέση των μετεγγραφών καθιερώθηκαν οι θέσεις  ειδικής κατηγορίας.  Είναι συγκεκριμένες θέσεις σε κάθε τμήμα, διαφορετικές για τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και για τα κοινωνικά κριτήρια, στα οποία εντάσσονται όλες οι άλλες κατηγορίες των πρώην δικαιούχων μετεγγραφής. Όλοι αυτοί κρίνονται και για τη γενική σειρά αλλά και για τις επιπλέον θέσεις της ειδικής κατηγορίας σε κάθε τμήμα μόνο για τη διοικητική περιφέρεια στην οποία διαμένουν ή τη διοικητική περιφέρεια που σπουδάζει ο αδελφός ή η αδελφή τους.

Η επιλογή

Οι υποψήφιοι μπαίνουν σε φθίνουσα σειρά μορίων και ξεκινά η επιλογή από αυτόν με τα υψηλότερα μόρια, ακολουθεί ο επόμενος και συνεχίζεται η επιλογή. Σε κάθε υποψήφιο ελέγχει το μηχανογραφικό σύστημα αν υπάρχει κενή θέση στην πρώτη του επιλογή, αν όχι κοιτάζει τη δεύτερη αν όχι την τρίτη μέχρι να εξαντληθούν οι επιλογές ή να βρεθεί κενή θέση σε κάποια από τις επιλογές του υποψηφίου. Ο υποψήφιος περνά στο πρώτο τμήμα που βρέθηκε κενή θέση στη λίστα με τις προτιμήσεις του στο μηχανογραφικό δελτίο. Αν δεν βρεθεί κενή θέση σε κανένα τμήμα από όσα έχει δηλώσει ο υποψήφιος μένει εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι επιπλέον θέσεις.

Οι πρώην δικαιούχοι μετεγγραφής κρίνονται και για τις θέσεις της γενικής σειράς και για τις θέσεις της ειδικής κατηγορίας στην οποία ανήκουν, αν αυτή βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του τόπου διαμονής τους. Δηλαδή, η ένταξή τους στην ειδική κατηγορία δεν αφορά όλες τις σχολές της Ελλάδας, αλλά μόνο τις σχολές της διοικητικής περιφέρειας στην οποία διαμένουν ή της διοικητικής περιφέρειας που σπουδάζει ο αδελφός ή αδελφή.  Επιλέγουν υποχρεωτικά μία εκ των δύο σ’ αυτή την περίπτωση. Αν η διοικητική περιφέρεια στην οποία ανήκουν είναι η Αττική ή η Κεντρική Μακεδονία (νομός Θεσσαλονίκης) τότε απαιτείται, επιπλέον, και η εκπλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου: 60.000 ευρώ το χρόνο που αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το δεύτερο.
Αν εισαχθούν σε ένα τμήμα τότε δεν μετακινούνται σε άλλο τμήμα κοντινότερο στον τόπο κατοικίας τους. Φοιτούν εκεί που πέτυχαν ή δεν σπουδάζουν καθόλου. Είναι προφανές λοιπόν ότι με το νέο τρόπο εισαγωγής οι πρώην δικαιούχοι μετεγγραφής πρέπει να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: Μπορούν να σπουδάσουν σε άλλη πόλη ή δεν υπάρχει αυτή η οικονομική δυνατότητα; Αν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορούν να σπουδάσουν σε άλλη πόλη δεν πρέπει να δηλώσουν σχολές σε καμία πόλη μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, πριν εξαντλήσουν όλες τα τμήματα της πόλης τους. Κι αυτές οι σχολές «εκτός» δεν θα έχουν κανένα νόημα παρά μόνο την επιτυχία σε μία σχολή χωρίς αντίκρισμα σπουδών.