Επαγγελματικά δικαιώματα με… δόσεις

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 19/12/2010

 

Υπογράφηκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς τα σχέδια των προεδρικών διαταγμάτων που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ΤΕΙ και προωθούνται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον νομικό τους έλεγχο πριν γίνουν νόμοι του κράτους. Όταν με το καλό γίνουν νόμοι του κράτους θα συνειδητοποιήσουμε ότι… δεν έχουν καθοριστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΤΕΙ, γιατί έχουν μείνει σε εκκρεμότητα τα συνοδευτικά προεδρικά διατάγματα που θα ορίσουν ακριβώς τα επαγγελματικά δικαιώματα και θα μας δώσουν να καταλάβουμε το επαγγελματικό μέλλον χιλιάδων πτυχιούχων.
Πάλι καλά θα πρέπει να πούμε γιατί ακόμη και αυτό το περίπου που γνωρίζουμε τώρα χρειάστηκε 27 χρόνια για να γίνει.
Τα ΤΕΙ ιδρύθηκαν το 1983, αποτελώντας μετεξέλιξη των ΚΑΤΕΕ, κάνοντας το βήμα ένταξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ιδρυτικός τους νόμος όριζε  ότι εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου θα ορίζονταν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Αυτοί οι έξι μήνες κράτησαν 27 χρόνια και ακόμη δεν τελείωσε το θέμα. Σ’ αυτό το μακρύ διάστημα ζούσαμε το εξής παράλογο: το ελληνικό κράτος ίδρυε τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, τα χρηματοδοτούσε, εισήγαγε φοιτητές που φοιτούσαν, έπαιρναν το πτυχίο τους και το κράτος δεν αναγνώριζε τα πτυχία που τα εκπαιδευτικά του ιδρύματα χορηγούσαν. Έτσι οι απόφοιτοι, κυρίως των ΤΕΙ, έμπαιναν στην ίδια μοίρα με τους αποφοίτους των κολεγίων. Οι απόφοιτοι των κολεγίων είχαν τους ιδιοκτήτες και τα μητρικά πανεπιστήμια να τους στηρίζουν στην προσπάθεια αναγνώρισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, που οδήγησαν στην οδηγία της ΕΕ 36/2005. Οι απόφοιτοι των ελληνικών ιδρυμάτων δεν είχαν κανένα να πιέσει. Οι καθηγητές των ΤΕΙ και οι φοιτητές διαμαρτύρονταν, αλλά ποιος τους άκουγε… Το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) στηρίζοντας τα συμφέροντα των μελών του αντιδρούσε στην οποιαδήποτε ρύθμιση, όχι μόνο για τους αποφοίτους των ΤΕΙ, αλλά και για μηχανικούς των Πολυτεχνείων, όπως τους μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης που ακόμη είναι στον «αέρα».

Τι ορίζεται με τα επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ ονομάζονται «Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» και εγγράφονται στο διευρυμένο ΤΕΕ, κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, ανάλογες, υποθέτουμε, των Μηχανικών των Πολυτεχνείων. Ο νέος φορέας και οι διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης εκκρεμούν…
Καθορίζονται τρία επίπεδα ευθύνης για τα έργα που αναλαμβάνουν οι μηχανικοί που αντιστοιχούν σε συνήθη έργα, προωθημένα έργα και εξειδικευμένα έργα. Οι μηχανικοί των ΤΕΙ εντάσσονται στο 1ο πεδίο των συνήθων έργων. Οι μηχανικοί των πολυτεχνείων δεν γνωρίζουμε που εντάσσονται γιατί στα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος μηχανικών μεταλλείων – μεταλλουργών δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό. Ποια ακριβώς έργα θα ενταχθούν στην 1η κατηγορία των συνήθων έργων κανείς δεν γνωρίζει ακόμη, γιατί θα περιλαμβάνονται στα εκκρεμούντα προεδρικά διατάγματα. Προβλέπεται και η διαδικασία εξέλιξης από το ένα επίπεδο στο άλλο, χωρίς όμως να ορίζεται πώς θα γίνεται. Θα περιλαμβάνεται και αυτή η διαδικασία στα π.δ. που εκκρεμούν.
Ο δρόμος είναι μακρύς μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος, αφού κανείς δεν γνωρίζει σε πόσο χρόνο θα εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που εκκρεμούν, ώστε τα επαγγελματικά δικαιώματα να γίνουν πραγματικά και όχι κείμενα στα χαρτιά. Είναι όμως τόσο μεγάλη η αδιαφορία και η ανικανότητα όλων των προηγούμενων υπουργών παιδείας που υποσχέθηκαν αλλά δεν έκαναν τίποτα, ώστε χρειάστηκαν 27 χρόνια για να φτάσει ο κ. Πανάρετος σε ένα αρχικό στάδιο στη διαδικασία ρύθμισης.

Τμήματα που αποκτούν (;) επαγγελματικά δικαιώματα

 

Αριθμός τμημάτων

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

2

Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

1

Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων

1

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

3

Οικολογίας και Περιβάλλοντος

1

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

2

Ναυπηγικής

1

Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

1

Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

1

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

1

Ηλεκτρολογίας

9

Μηχανολογίας

9

Ενεργειακής Τεχνολογίας

1

Αυτοματισμού

4

Κλωστοϋφαντουργίας

1

Οχημάτων

1

Τεχνολογίας Αεροσκαφών

1

Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

1

Πολιτικών Δομικών Έργων

4

Πολιτικών Έργων Υποδομής

4

Τοπογραφίας

1

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

1

Βιολογίας (ΑΕΙ)

4

Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (Πολυτεχνεία)

1

Σύνολο

56
Πηγή: ΥΠΔΒΜΘ Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης