Ο τρίτος δρόμος προς το Πανεπιστήμιο

του Στράτου Στρατηγάκη

 

Δημοσιεύτηκε 26/9/2010

 

Τα Κολέγια, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) ονομάζονται με το νέο νόμο, αποτελούν την εναλλακτική λύση στην επιλογή σπουδών για όσους οι πανελλήνιες δεν τους οδήγησαν στη σχολή που επέλεξαν. Οι μέχρι τώρα δυνατότητες ήταν οι σπουδές στο εξωτερικό ή μία ακόμη προσπάθεια στις πανελλήνιες εξετάσεις. Από φέτος όμως τα κολέγια μπαίνουν δυναμικά και νόμιμα στις σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πλαίσιο

Τα ΚΕΜΕ δεν χορηγούν πτυχία, παρά μόνο βεβαιώσεις σπουδών. Τα πανεπιστήμια της Ευρώπης ή της Αμερικής με τα οποία συνεργάζονται χορηγούν τα πτυχία στους αποφοίτους των κολεγίων.
Η οδηγία της ΕΕ, που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010, αφορά μόνο σε πτυχία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των 27 χωρών της ΕΕ και των εξής τριών χωρών: Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδίας.
Αν τα πτυχία αυτά είναι ακριβώς ίδια με τα πτυχία που χορηγούν στους φοιτητές που σπουδάζουν στην έδρα των πανεπιστημίων και αν έχουν εγγραφεί σε επαγγελματικό σύλλογο της χώρας που χορηγεί το πτυχίο τότε μόνο μπορούν να μεταφέρουν το επαγγελματικό δικαίωμα και να εργαστούν στην Ελλάδα. Το μόνο κώλυμα που μπορεί να φέρει το Ελληνικό κράτος είναι να απαιτήσει τριετή προϋπηρεσία ή εξετάσεις σε κάποια μαθήματα. Μέχρι το 2013 η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των κολεγίων θα γίνεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Μετά το 2013 την ευθύνη αναγνώρισης θα έχουν οι επαγγελματικές οργανώσεις που είναι οργανωμένες ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Εκκρεμότητες

Δύο είναι οι εκκρεμότητες που μένει να διευθετηθούν. Η πρώτη είναι τι γίνεται με τους ήδη πτυχιούχους των κολεγίων από προηγούμενα χρόνια. Έχουν τα κατάλληλα πτυχία; Είναι εγγεγραμμένοι στους επαγγελματικούς συλλόγους των χωρών από όπου προέρχονται τα πτυχία τους, ώστε να διεκδικήσουν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων;
Η δεύτερη είναι η ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων, που δεν προβλέπεται από την οδηγία 2005/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010, που την ενσωμάτωσε στο Ελληνικό Δίκαιο και βάσει αυτού αποκτούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Ακαδημαϊκή αναγνώριση σημαίνει την αναγνώριση από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια του τίτλου σπουδών, ώστε να μπορεί ο πτυχιούχος να κάνει μεταπτυχιακό στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Τι σημαίνει η αναγνώριση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των πτυχιούχων των ξένων πανεπιστημίων με φοίτηση στην Ελλάδα σημαίνει ότι οι απόφοιτοί τους μπορούν να διεκδικήσουν οποιαδήποτε θέση στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα απαιτεί τα συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα που έχουν. Ένας μηχανικός, για παράδειγμα, που έχει σπουδάσει σε ελληνικό κολέγιο και, με το πτυχίο που πήρε, έχει εγγραφεί στην αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση της Βρετανίας θα μπορεί να εγγραφεί στο ΤΕΕ και να αποκτήσει δικαίωμα υπογραφής, όπως και οι πτυχιούχοι που φοίτησαν στο εξωτερικό.
Η αναγνώριση είναι ατομική διαδικασία, γίνεται δηλαδή για κάθε περίπτωση χωριστά. Η διάρκεια διεκπεραίωσης της διαδικασίας είναι το πολύ τρεις μήνες.

Η νέα πραγματικότητα

Η νέα πραγματικότητα είναι ότι όλα τα κολέγια ελέγχθηκαν και δόθηκαν άδειες λειτουργίας στα περισσότερα από αυτά. Σε κάποια άλλα δεν δόθηκαν άδειες λειτουργίας, λόγω ελλείψεων στους φακέλους τους και ένα κολέγιο, το American University of Athens, διατάχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να κλείσει γιατί χρησιμοποιούσε τον τίτλο Πανεπιστήμιο και δεν υπέβαλε φάκελο για να πάρει άδεια λειτουργίας. Τα πρώτα 30 κολέγια πήραν άδεια λειτουργίας τον Ιούλιο και άλλα 4 πήραν άδεια λειτουργίας το Σεπτέμβριο. Τα κολέγια λοιπόν που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας είναι 34, όπως βλέπετε στον πίνακα.
Η οριστική διευθέτηση του θέματος θα δώσει τη δυνατότητα στις οικογένειες να αποφασίσουν που θα σπουδάσουν τα παιδιά τους γνωρίζοντας τους κανόνες λειτουργίας και τις δυνατότητες χρήσης του πτυχίου που θα αποκτήσουν.

Οι αλλαγές

Οι αλλαγές που θα επέλθουν στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας θα είναι πολύ μεγάλες, καθώς πολλοί γονείς θα προτιμήσουν να μη στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε ένα ΤΕΙ στην επαρχία με αντικείμενο χωρίς αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Τα χρήματα που θα έδιναν για ενοίκιο πολλοί θα προτιμήσουν να τα δώσουν σε ένα κολέγιο ως δίδακτρα και να έχουν το παιδί τους δίπλα τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κλείσουν δεκάδες τμήματα ΤΕΙ ή να αλλάξουν αντικείμενο για να επιβιώσουν.

Κολέγια που λειτουργούν νόμιμα

1

Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.»  και το διακριτικό τίτλο «D.E.I COLLEGE»

2

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε- AΘΗΝΑ

3

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4

«ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

5

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»  και το διακριτικό τίτλο «UINDY ATHENS» 

6

«ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ  ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ» 

7

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BAKAΛO ART & DESIGN»

8

«ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ»

9

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES

10

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής Αθηνών»

11

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ –NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEW YORK COLLEGE A.E.»  -ΑΘΗΝΑ

12

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ –NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEW YORK COLLEGE A.E.»  -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13

«E. & M. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MBS COLLEGE

14

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «I.S.T. STUDIES»

15

ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ» 

16

«ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ»

17

«ICBS Επιχειρησιακό  Κολέγιο   Αθήνας  ΕΠΕ»

18

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- THE EUROPEAN COLLEGE FOR TOURISM STUDIES»

19

«ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», «THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE – DEREE COLLEGE» και διακριτικό τίτλο « ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», «DEREE COLLEGE»

20

ΚΟΛΛΕΓΙΟ  CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «CITY UNITY COLLEGE L.T.D.» 

21

«CITY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»   με διακριτικούς τίτλους «KOΛΛΕΓΙΟ CITY»  και  «CITY COLLEGE» 

22

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «B.C.A COLLEGE A.E.»

23

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»  και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM»AΘΗΝΑ

24

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»  και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25

«ALBA ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ALBA»

26

«ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΟ Α.Ε.» -ΑΘΗΝΑ

27

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ  AKMI  METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ AKMΙ METROPOLITAN A.E.» -  ΑΘΗΝΑ

28

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ  AKMI  METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ AKMΙ METROPOLITAN A.E.»  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29

«AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AEGEAN OMIROS COLLEGE» 

30

«ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ»

31.

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ- INSTITUTION D’ ETUDES FRANCOPHONES (IdEF)» και το  διακριτικό τίτλο «Το ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ της  ΕΛΛΑΔΑΣ» 

32.

«Αθηναϊκή Εκπαιδευτική ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «Κολέγιο Descartes», με έδρα την Αθήνα.

33.

«Aθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Ομιλος - Ανώνυμη Εταιρεία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΟ Α.Ε.», με έδρα τη Θεσσαλονίκη

34.

Πέτρος Φυτηλάς του Γεωργίου, με έδρα την Πάτρα Αχαΐας.